Zmiany w zawodzie fizjoterapeuty, będą obowiązywały 6-miesięczne praktyki

rehabilit 2.jpg

Podniesienie jakości kształcenia fizjoterapeutów poprzez doskonalenie umiejętności praktycznych – to jeden z głównych celów przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenia ws. praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty osoby, które po 1 października 2017 r. rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą obowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Na początku sierpnia ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia określającego ramowy program takiej praktyki oraz sposób jej odbywania i dokumentowania.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, półroczna praktyka realizowana w ramach kształcenia stanowi integralny element kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty. Praktykant może ją rozpocząć po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu.

W projekcie określono elementy skierowania na praktykę oraz szczegółowo określono obowiązki praktykanta. Określony został także wymiar godzinowy w ciągu doby (8 godzin) i tygodniowy (40 godzin), w którym odbywana jest praktyka.

Projekt określa procedury skracania i przedłużania okresu praktyki (będzie to możliwe na uzasadniony wniosek praktykanta). W propozycji określono też wzór dziennika praktyki zawodowej, który będzie archiwizowany wraz z dokumentacją przebiegu studiów. Finalnie odbycie praktyk będzie zaliczał kierownik jednostki organizacyjnej uczelni.

“Projektowane rozwiązania mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia fizjoterapeutów, w szczególności poprzez doskonalenie umiejętności praktycznych, co pozytywnie przełoży się na jakość wykonywanych przez fizjoterapeutę czynności medycznych” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu ocenili, że w toku praktyki fizjoterapeuta powinien nabyć nie tylko umiejętności zawodowe, ale również “ukształtować odpowiednie postawy wobec pacjentów, ukierunkowane na poszanowanie ich praw”. Ponadto powinien wyrobić nawyk samokształcenia oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Przygotowywana regulacja ma także ujednolicić umiejętności praktyczne nabyte podczas studiów. “Zatem mając na uwadze autonomię programową uczelni, wprowadzenie jednego programu praktyki dla wszystkich uczelni pozwoli na uniknięcie rozbieżności w nabywanych umiejętnościach praktycznych przez studentów realizujących kształcenie na różnych uczelniach” – wskazano w uzasadnieniu.

foto: you tube

źródło: http://www.radiomaryja.pl/informacje/mz-polroczna-praktyka-dla-przyszlych-fizjoterapeutow/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj