Legnica: Zostań policjantem!

policja nowa.jpg

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzi nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy.

Komendant Główny Policji jeszcze w 2016 roku wyznaczył dwa terminy przyjęć do służby w Policji. Na garnizon dolnośląski przydzielono n/w terminy i ilości wakatów:

1. 07 listopada 2016r. – 110 osób;

2. 29 grudnia 2016r. – 124 osoby.

Procedura kwalifikacyjna do służby cały czas trwa. Zapraszamy!

 

Informujemy, że  służbę w Policji może pełnić:

 

  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

  nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,

  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji zapraszamy do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Legnicy  w celu  złożenia  następujących dokumentów:

  pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

  wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

  kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

  książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego można uzyskać w Zespole Kadr, Szkolenia i Finansów KMP w Legnicy, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

 

tel. kontaktowy 76-876-1460, 76-876-1509, 76

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj