Brzeg Dolny : Zarzuty dla burmistrza

Cba 2.jpg

Efekty kontroli pozwoliły wrocławskiemu CBA zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wyłudzenie ponad 2 milionów złotych na rekonstrukcję umocnień przeciwpowodziowych w Brzegu Dolnym. Prokuratura postawiła pięciu osobom zarzuty. Wśród nich jest burmistrz jednego z dolnośląskich miast.

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury CBA po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej procedur i realizacji zamówienia publicznego na zadanie „Odbudowa muru oporowego i bulwaru spacerowego w celu umożliwienia zainstalowania mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Brzegu Dolnym” zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wszczęte przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwo, zostało powierzone do prowadzenia agentom wrocławskiego biura. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez władze Brzegu Dolnego. Jak się dodatkowo okazało, przedstawiciele firmy wyłonionej w przetargu to osoby bliskie burmistrzowi.

Włodarz Brzegu Dolnego, by uzyskać dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi (ponad 2 mln. zł), złożył nierzetelne dokumenty, w tym podpisane przez siebie poświadczenie nieprawdy rozliczeń końcowych zadania dotyczącego odbudowy muru przeciwpowodziowego. Dokumenty te były niezbędne do uzyskania dofinansowania. Tym samym burmistrz działał na szkodę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ponadto burmistrz przekroczył swoje uprawnienia finansując dodatkowe roboty budowlane o wartości przekraczającej 130 tys. zł. Narażając tym samym Skarb Państwa na dodatkowe straty.

Kolejne cztery osoby, które usłyszały prokuratorskie zarzuty, poświadczały nieprawdę dotyczącą terminu zakończenia prac budowlanych przy inwestycji rekonstrukcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych (dwie z nich należą do ścisłego kierownictwa, naczelnik i kierownik jednego z wydziału UM w Brzegu Dolnym, kolejne dwie osoby to inspektor nadzoru budowlanego i kierownik firmy wykonawczej).

Fałszerstwa dokumentacji polegające na akceptowaniu protokołu odbioru wykonanych robót  wskazywały na zakończenie wskazanych w nim prac, podczas gdy w rzeczywistości budowa zakończyła się dużo później. Tak spreparowane dokumenty pozwoliły na nieuprawnione wnioskowanie i w konsekwencji uzyskanie ponad 2 milionów złotych dotacji celowej.

źródło: http://niezalezna.pl/85307-zarzuty-dla-burmistrza-brzegu-dolnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj