Dolny Śląsk: Bardzo Młoda Kultura – najciekawsze projekty w regionie dolnośląskim

bardzo młoda kult.png

Bardzo Młoda Kultura jest ogólnopolskim programem Narodowego Centrum Kultury, którego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury we wszystkich regionach Polski. Program obejmuje część praktyczną realizacji zadań kulturalnych, w której OKiS przekazał wyłonionym w drodze konkursu trzyosobowym zespołom (minimum jedna osoba z instytucji kultury i jedna osoba z instytucji oświaty) grant w wysokości 10 tys. zł. 

Pozyskane grantów poprzedzało 2 etapowe postępowanie kwalifikacyjne mające wyłonić najlepsze zespoły i pomysły na działania w zakresie edukacji i animacji kulturalnej. Do pierwszego etapu zgłosiło się 28 trzyosobowych zespołów (Wleń – 1, Bolków – 1, Piechowice – 1, Wrocław – 1, Zaręba – 1, Legnica – 3, Jelenia Góra – 1, Gaworzyce – 1, Jawor – 2, Karpacz – 2, Bielawa, Wałbrzych – 2, Pisarzowice – 1, Bolesławiec – 4, Prochowice -1 , Ząbkowice Śląskie – 1, Wałbrzych – 1 , Gorzanów – 1, Świebodzice – 1, Lutomia Górna -1, Świdnica – 1). Do drugiego etapu zakwalifikowano 16 projektów, które następnie były udoskonalane pod okiem 4 opiekunów merytorycznych. Dziesiątego czerwca zewnętrzne wobec operatora jury pod przewodnictwem prof. Marka Krajewskiego – uznanego autorytetu w dziedzinie socjologii kultury, wyłoniło zwycięskie projekty z: Kamiennej Góry – projekt o nazwie „Wokół Lnu”, Bolesławca – projekt o nazwie „Wkoło Koła”, Gaworzyc – projekt o nazwie „Black&White. Kuglarski Świat”, Wlenia – projekt o nazwie „Tu Movie Wleń”, Legnicy – projekt o nazwie „Orbita Kultury”, Wrocławia – projekt o nazwie „Sztuczki Muzealne”, Jawora – projekt o nazwie „Teatr w Walizce”, Bielawy – projekt o nazwie „Edukacja z Filmem i Przygodą”, Piechowic – projekt o nazwie „Opowieści Ostateczne”, Bolkowa – projekt o nazwie „Teatr Pod Wulkanem”. Résumé projektów zawiera załącznik. 

– Nasze działania traktujemy jako próbę uruchomienia i rozwoju możliwości, które nie zawsze są dostrzegane z pozycji sektorów oświaty i kultury, a które tkwią w modelu animacji kulturowej i współpracy poza instytucjonalnej – mówi Arkadiusz Sikora, koordynator projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku. 

Dolnośląskie projekty, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura: 

Sztuczki Muzealne – cykl warsztatów, które będą się odbywać we wrocławskich galeriach/muzeach prezentujących sztukę współczesną. W skład cyklu wchodzą „lekcje muzealne” oparte na aktywnościach interaktywnych, w pełni angażujących uczestników i poza dyskursywnych oraz tworzenie przez dzieci prac korespondujących z tym, czego nauczyły się podczas warsztatów. Zwieńczeniem projektu ma być wystawa prac stworzonych przez dzieci. Odbiorcami inicjatywy jest około 30 uczniów szkół podstawowych położonych z dala od centrum miasta oraz ich rodziny. 

Wkoło Koła – projekt realizowany na terenie powiatu bolesławieckiego. Projekt opiera się na spotkaniu ludzi w kole, które jest naturalną formą spotkania a dziś trudne do uzyskania z uwagi na wiele blokad i zahamowań na inność kulturową i mentalną. Projekt stwarza warunki do bycia we wspólnocie mimo pochodzenia, poglądów i wieku. Różnorodne społeczeństwo, zamieszkujące Bolesławiec i jego okolice nie zawsze ma świadomość lub nie pamięta, z czego wynika jego wielokulturowość. Elementem łączącym będzie koło, które pozwala na bycie równym w tańcu – tańce w kręgu, w pracy – wypiek kołaczy przez koło gospodyń wiejskich i w rękodziele – tworzenie na kole garncarskim. Odbiorcami projektu są dzieci, opiekunowie i rodzice uczestniczący w projekcie, koło gospodyń wiejskich oraz widzowie zaproszeni na spektakl Wkoło Koła. 

Wokół Lnu – projekt realizowany na terenie miasta Kamienna Góra. Osią projektu jest wiklina, jej historyczne miejsce w tradycji rzemiosła, jej wykorzystanie dla tworzenia przedmiotów codziennego użytku, ale również, jako tworzywa artystycznych realizacji. Poszczególne etapy projektu pozwolą młodym ludziom zdobyć wiedzę na temat wykorzystania wikliny na przestrzeni wieków, zdobyć podstawowe umiejętności plecionkarskie oraz podjąć próbę pracy w grupie nad twórczym wykorzystaniem wikliny w przestrzeni miejskiej. Finałem projektu będą działania teatralne w przestrzeni miejskiej oraz w szpitalu. Odbiorcami inicjatywy jest młodzież gimnazjalna, rodzice uczestników, nauczyciele, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Kamiennej Góry. 

Opowieści Ostateczne – projekt realizowany w Starej Kamienicy i Kromnowie. Celem projektu jest zainicjowanie procesu twórczego wśród uczniów starokamienickiego gimnazjum w oparciu o wydaną książkę „Opowieści ostateczne” Leszka Różańskiego (kulturoznawcy, mieszkańca Kopańca). Książka jest zbiorem opowieści o wydarzeniach w Górach Izerskich na przestrzeni dziejów. Uczniowie przygotują spektakl teatralny z oprawą muzyczną (pod nadzorem instruktora lub aktora) oraz wystawę prac malarskich/rysunkowych ilustrujących temat przedstawienia. Finałem inicjatywy będzie wydarzenie kulturalne dla mieszkańców okolic i turystów, w formie przedstawienia teatralnego oraz wernisażu prac w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. Odbiorcami projektu jest grupa młodzieży z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy oraz uczestnicy spektaklu i wernisażu prac plastycznych w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. 

Black & White. Kuglarski Świat – projekt realizowany w Gminie Gaworzyce. Celem projektu jest ożywienie środowiska wiejskiego poprzez utworzenie grupy kuglarskiej wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wyjście ze sztuką na zewnątrz, w przestrzeń publiczną , gdzie odbywałyby się zarówno warsztaty jak i występy. W ramach sztuki kuglarskiej uczestnicy projektu będą się uczyć żonglerki, poi, szczudlarstwa, chodzenia po rozciągniętej taśmie oraz rola bola. Odbiorcami inicjatywy są dzieci, młodzież oraz chętni dorośli z terenu Gminy Gaworzyce. 

Tu Movie Wleń – projekt realizowany na terenie miasta Wleń. Założeniem projektu jest wykorzystanie energii Bardzo Młodego Kina – Kino za Rogiem Jutrzenka, jego infrastruktury, klimatu oraz zaplecza multimedialnego, dla kształcenia potrzeb kulturowych starszych dzieci o młodzieży poprzez animację i edukacje kinowo – filmową. Zorganizowane zostaną warsztaty prowadzone przez lokalnych liderów, które będą dotyczyć sfery edukacyjnej oraz sfery dydaktycznej. Odbiorcami projektu jest 20 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej i klas I-III gimnazjum z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. 

Teatr Pod Wulkanem – projekt realizowany na terenie miasta Bolków. Celem projektu jest stworzenie zespołu artystycznego pod nazwą „Teatr pod wulkanem”(nazwa nawiązuje do położenia zamku Bolków w Krainie Wygasłych Wulkanów). Grupa będzie skupiała dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, młodzież z gimnazjum i seniorów. Założeniem projektu jest połączenie tych grup wiekowych i wystawienie sztuki teatralnej pt. „Nawrócenie diabła”, która zostanie wystawiona na Zamku w Bolkowie. 

Edukacja z Filmem i Legendą – projekt realizowany na terenie miasta Bielawa. Celem projektu jest ekranizacja jednej z legend regionalnych ,,Zielony myśliwy” z rejonu Gór Sowich. W tym celu stworzona zostanie grupy młodzieży, zaangażowanej w poszczególne elementy działań filmowych, od scenariusza do postprodukcji. Uczestnicy projektu sami od postaw stworzą cały film, który następnie zostanie uroczyście zaprezentowany i udostępniony w przestrzeni internetowej. Odbiorcami projektu jest młodzież z terenu Bielawy, ale także nauczyciele i opiekunowie. 

Orbita Kultury – projekt realizowany na terenie miasta Legnica. Celem projektu jest przeprowadzenie na jednym z największych legnickich osiedli – os. Kopernika, szeregu działań kulturalno – artystycznych i animacyjnych dla środowiska lokalnego. Projekt będzie polegał na realizacji ,,kulturalnej jesieni” czyli mocno artystycznego początku roku w Spółdzielczym Domu Kultury. Odbędzie się cykl 8 warsztatów (czytelniczych, tanecznych, kreatywnych) dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa, przedszkolaków, uczniów, a także międzypokoleniowych spotkań edukacyjnych dla dorosłych. 

 

foto: you tube

źródło: wroclaw.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj