LIST OTWARTY WS. TEATRU POLSKIEGO

urząd janusz.jpg

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso wystosował list otwarty do Marszałka i Zarządu Województwa Dolnośląskiego ws. Teatru Polskiego , w którym wyraził aprobatę dla decyzji Zarządu powołującej na dyr. teatru Cezarego Morawskiego.

List Otwarty do Zarządu

Województwa Dolnośląskiego ws. powołania nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

W imieniu Dolnośląskiej Solidarności pragnę podziękować za to, że nie ulegliście Państwo presji rozmaitych środowisk podważających werdykt niezależnej Komisji Konkursowej ws. desygnowania nowego dyrektora Teatru Polskiego.

W momencie kiedy zaczęły się niewybredne ataki na Pana Cezarego Morawskiego, mój Związek NSZZ „Solidarność”, wiele jego organizacji i Sekcji, jednoznacznie wyraziły zdanie, że trzeba stać po stronie prawdy i wolności. Nie tak jak ją interpretował dotychczasowy dyrektor i cześć jego zespołu. Dla tego człowieka wolność znaczyła robienie wszystkiego, na co przyjdzie człowiekowi ochota.

Nie może być przyzwolenia na obrażanie innych ludzi.

Nie może być zgody na lekceważenie elementarnych praw.

Nie może być deptana ludzka godność.

Nie może być wydawanie publicznych pieniędzy na sobiepańskie zachcianki.

Nie może być trwonienia funduszy publicznych kosztem potrzeb pracowniczych.

Nie może teatr publiczny finansowany ze środków publicznych,  być prywatnym folwarkiem.

Nie może teatr w nazwie swojej Polski, być w rzeczywistości antypolski i antyspołeczny.

Jak mówili aktorzy i pracownicy teatru po wyborze nowego dyrektora, pora by odzyskać straconych widzów, pora przywrócić wagę elementarnym wartościom i pora szanować człowieka.

Teatr musi kształtować właściwe postawy obywatelskie, pokazywać piękno kultury światowej i polskiej, a przede wszystkim przyciągać szerokie rzesze publiczności, a młodzież w szczególności.

Jestem przekonany, że Teatr Polski, przy wydatnej pomocy i wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie miał odpowiednią rangę i stanie się sceną, z której będziemy dumni.

Z poważaniem

Przewodniczący

Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

Kazimierz Kimso

Wrocław, 2.09.2016 r.

 

Foto: Janusz Wolniak

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ