Morawiecki: Rosnąć ma gospodarka, a nie nierówności społeczne

Mateusz Morawiecki janusz.jpg

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wicepremier Mateusz  Morawiecki w debacie otwierającej, sporo miejsca poświęcił systematycznie tworzącym się nierównościom.

– Świat wymaga nowego podejścia do bardzo wielu spraw, potrzebuje ponownego wielkiego zrównoważenia elementów makro- i mikrogospodarczych – ocenia Morawiecki.

Nierównowaga jest potęgowana przez zmiany geopolityczne, demograficzne i społeczne. Trzeba brać pod uwagę – jak podkreśla Morawiecki – że spójność Unii Europejskiej wymaga przemyślenia i znalezienia równowagi miedzy postępującą harmonizacją interesów, a widmem fragmentacji, rozpadu czy tworzenia Europy dwóch prędkości.

– Rząd RP wspiera jedność i stabilność UE, ale w dłuższej perspektywie trzeba znaleźć odpowiedź na kilka zasadniczych pytań, w tym zwłaszcza dotyczące innowacji i regulacji. Europa wciąż jest bardzo innowacyjna i konkurencyjna na świecie. Musi jednak przezwyciężyć swoje problemy, by ten stan utrzymać.

W jaki sposób doprowadzić do ponownej równowagi? Jest to zadanie niezwykle trudne. Na sile zyskują nowe trendy, jak mechatronika, robotyka, automatyka, które zmieniają rynek pracy. To znów powinno – w opinii wicepremiera i ministra rozwoju – mieć odzwierciedlenie w modelu społecznym. – Rosnąć ma gospodarka, a nie nierówności. Narastające nierówności pomiędzy krajami lub wewnątrz społeczeństw nie prowadzą do niczego dobrego – tłumaczy Morawiecki.

foto Janusz Wolniak

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ