„Prawa mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji na Dolnym Śląsku” – konferencja

Dolny slas - czarne logo.jpg

Wczoraj na terenie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zorganizowano konferencję naukową połączoną z panelem dyskusyjnym dotyczącą praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji. W przedsięwzięciu tym zainicjowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  udział wzięli eksperci i zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, mniejszości narodowych i etnicznych. 

7 września 2016 roku w Sali Sejmikowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pn. „Prawa mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Wojewoda Dolnośląski i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu którzy to oficjalnie rozpoczęli spotkanie oraz powitali zaproszonych gości. 

Pierwszym z prelegentów konferencji była Justyna Matkowska – Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, która scharakteryzowała mniejszości narodowe i etniczne na Dolnym Śląsku. 

Następnie podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. ochrony praw człowieka omówiła szeroko przejawy mowy nienawiści i przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec grup mniejszościowych. Tego typu przedsięwzięcia są jednym z regionalnych elementów działań podejmowanych przez pełnomocnika na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji wobec grup mniejszościowych i zwalczania przestępczości popełnianej z nienawiści na terenie naszego województwa.

Kolejnym elementem spotkania były wystąpienia przedstawicieli zaproszonych służb mundurowych, a także organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

Wszyscy prelegenci podczas wystąpień zwracali uwagę na mogące pojawiać się problemy związane z dyskryminacją mniejszości narodowych i etnicznych w ramach społeczeństwa większościowego. Omawiali również sposoby przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wielokulturowością społeczeństwa, takim jak terroryzm, przestępstwa popełniane nienawiści, czy wykluczenie społeczne.

Podczas konferencji uczestnicy rozważali różne możliwości rozwiązywania problemów dyskryminacji mnieszości i zastanawiali się nad możliwościami realizacji praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa. Zwracali także uwagę na znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych w procesie kształtowania regionalnej różnorodności i wielokulturowości życia społecznego Dolnego Śląska.

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ