Postulaty Radnych PiS do założeń polityki społeczno- gospodarczej Wrocławia na 2017 rok

rozwój.jpg

​​​​​​Dzisiaj na konferencji prasowej radni z Kubu Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali propozycje do założeń polityki społeczno- gospodarczej Wrocławia na 2017 rok. Prezentujemy poniżej ich postulaty

 1. Mniej korków we Wrocławiu

 

 • Mniejsze korki we Wrocławiu i czystsze powietrze dzięki podnoszeniu standardu usług komunikacji publicznej (zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów, zwiększanie nakładów na komunikację publiczną, osiągnięcie poziomu finansowania transportu publicznego zbliżonego do poziomu osiąganego w innych miastach).

 • Finansowanie dodatkowych połączeń w ramach tworzenia kolei miejskiej w tym uruchomienie dodatkowych połączeń na trasie Wrocław Swojczyce – Wrocław Główny.

 

 1. Przesiądź się do komunikacji publicznej.

 • Zmniejszenie korków w mieście oraz zanieczyszczenia powietrza poprzez stosowanie specjalnych zachęt do korzystania z komunikacji publicznej (darmowa komunikacja publiczna dla uczniów, darmowa komunikacja publiczna w momencie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza).

 • Zwiększenie współpracy z sąsiadującymi gminami na rzecz rozładowywania korków w mieście.

 

 1. Handel na osiedlach – to się opłaca!

 • Tworzenie miejsc do handlu osiedlowego poprzez realizację projektu jarmarki osiedlowe, oferujące mieszkańcom produkty od lokalnych dostawców i wytwórców (zdrowa żywność, jarmarki tematyczne, produkty sezonowe). Analiza i wskazanie miejsc do realizacji projektu.

 

 1. Młodzi wrocławianie – zadbajmy o ich zdrowie.

 • działania na rzecz podnoszenia standardów żywienia we wrocławskich szkołach i przedszkolach – zdrowe potrawy, żywność nieprzetworzona o wysokich wartościach odżywczych, redukcja spożycia cukrów. Dofinansowanie wysokiej jakości cateringu w ramach działań prozdrowotnych.

 1. Przedszkola pełne możliwości!

 • Zwiększenie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolach  (w wyniku oszczędności drastycznie zmniejszono dofinansowanie dodatkowych zajęć).

6. Bądźmy ambitni!

 

 • Nie utrzymanie (jak jest to zapisane w proponowanej wersji założeń)  ilości miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na obecnym poziomie ale ich systematyczny wzrost (zadanie 70 poprawa dostępności oraz doskonalenie jakości usług opiekuńczych nad dzieckiem w wieku do 3 lat).

 

 

 1.  Wrocław metropolią, do której łatwo wjechać i z której łatwo wyjechać.

 • Działania na rzecz zapewnienia  godnego zaplecza przesiadkowego – zabezpieczenie miejsc parkingowych z konieczną infrastrukturą w okresie przed i po wybudowaniu dworca w galerii Wroclovia.

 

 1. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Wykorzystywanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

 1. Szybciej na ratunek!

 • Zwiększenie uprawnień do korzystania z buspasów przez służby ratujące życie.

 

 1. Wrocław kochający zabytki.

 • Działania na rzecz wrocławskich zabytków – realizacja Gminnego programu Opieki nad zabytkami na lata 2016 – 2018, wsparcie działań Miejskiego Konserwatora zabytków poprzez zwiększenie roli konsultacji i ekspertyz zewnętrznych przy wydawaniu decyzji dotyczących zabytków.

 

 1. Lato we Wrocławiu.

 • Odtworzenie sieci wrocławskich kąpielisk.

 

 1. Czas na Odrę.

 • Działania na rzecz rozwoju turystyki rzecznej oraz kontynuowanie budowy przejść i przejazdów dla pieszych oraz rowerzystów pod mostami w celu poprawy bezpieczeństwa i uatrakcyjnienia obcowania z rzekami.

 • Analiza i zabezpieczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów niezbędnych do gospodarczego wykorzystania rzeki.

 • Zainicjowanie powstania Muzeum Odry poprzez przygotowanie infrastruktury i zlokalizowanie w Porcie Węglowym i w ujściu rzeki Oławy sprawnych technicznie muzealnych obiektów pływających takich jak: barka holenderska Złota Kaczka, holownik parowy Nadbór, dźwig pływający Wróblin, barka kanałowa Irena, statek szkolny Westerplatte, promy międzybrzegowe.

 • Wspieranie inicjatyw na rzecz reaktywowania szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej.

 

 1. Transparentny Wrocław.

 • Doskonalenie rejestru umów, upublicznianie wydatków miejskich spółek, zastosowanie narzędzi informatycznych ułatwiających dostęp do wydatków np. poprzez stosowanie filtrów (rodzaje wydatków, podmioty realizujące zamówienia itd.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj