Postulaty Radnych PiS do założeń polityki społeczno- gospodarczej Wrocławia na 2017 rok

rozwój.jpg

​​​​​​Dzisiaj na konferencji prasowej radni z Kubu Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali propozycje do założeń polityki społeczno- gospodarczej Wrocławia na 2017 rok. Prezentujemy poniżej ich postulaty

 1. Mniej korków we Wrocławiu

 

 • Mniejsze korki we Wrocławiu i czystsze powietrze dzięki podnoszeniu standardu usług komunikacji publicznej (zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów, zwiększanie nakładów na komunikację publiczną, osiągnięcie poziomu finansowania transportu publicznego zbliżonego do poziomu osiąganego w innych miastach).

 • Finansowanie dodatkowych połączeń w ramach tworzenia kolei miejskiej w tym uruchomienie dodatkowych połączeń na trasie Wrocław Swojczyce – Wrocław Główny.

 

 1. Przesiądź się do komunikacji publicznej.

 • Zmniejszenie korków w mieście oraz zanieczyszczenia powietrza poprzez stosowanie specjalnych zachęt do korzystania z komunikacji publicznej (darmowa komunikacja publiczna dla uczniów, darmowa komunikacja publiczna w momencie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza).

 • Zwiększenie współpracy z sąsiadującymi gminami na rzecz rozładowywania korków w mieście.

 

 1. Handel na osiedlach – to się opłaca!

 • Tworzenie miejsc do handlu osiedlowego poprzez realizację projektu jarmarki osiedlowe, oferujące mieszkańcom produkty od lokalnych dostawców i wytwórców (zdrowa żywność, jarmarki tematyczne, produkty sezonowe). Analiza i wskazanie miejsc do realizacji projektu.

 

 1. Młodzi wrocławianie – zadbajmy o ich zdrowie.

 • działania na rzecz podnoszenia standardów żywienia we wrocławskich szkołach i przedszkolach – zdrowe potrawy, żywność nieprzetworzona o wysokich wartościach odżywczych, redukcja spożycia cukrów. Dofinansowanie wysokiej jakości cateringu w ramach działań prozdrowotnych.

 1. Przedszkola pełne możliwości!

 • Zwiększenie oferty zajęć edukacyjnych w przedszkolach  (w wyniku oszczędności drastycznie zmniejszono dofinansowanie dodatkowych zajęć).

6. Bądźmy ambitni!

 

 • Nie utrzymanie (jak jest to zapisane w proponowanej wersji założeń)  ilości miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na obecnym poziomie ale ich systematyczny wzrost (zadanie 70 poprawa dostępności oraz doskonalenie jakości usług opiekuńczych nad dzieckiem w wieku do 3 lat).

 

 

 1.  Wrocław metropolią, do której łatwo wjechać i z której łatwo wyjechać.

 • Działania na rzecz zapewnienia  godnego zaplecza przesiadkowego – zabezpieczenie miejsc parkingowych z konieczną infrastrukturą w okresie przed i po wybudowaniu dworca w galerii Wroclovia.

 

 1. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Wykorzystywanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

 

 1. Szybciej na ratunek!

 • Zwiększenie uprawnień do korzystania z buspasów przez służby ratujące życie.

 

 1. Wrocław kochający zabytki.

 • Działania na rzecz wrocławskich zabytków – realizacja Gminnego programu Opieki nad zabytkami na lata 2016 – 2018, wsparcie działań Miejskiego Konserwatora zabytków poprzez zwiększenie roli konsultacji i ekspertyz zewnętrznych przy wydawaniu decyzji dotyczących zabytków.

 

 1. Lato we Wrocławiu.

 • Odtworzenie sieci wrocławskich kąpielisk.

 

 1. Czas na Odrę.

 • Działania na rzecz rozwoju turystyki rzecznej oraz kontynuowanie budowy przejść i przejazdów dla pieszych oraz rowerzystów pod mostami w celu poprawy bezpieczeństwa i uatrakcyjnienia obcowania z rzekami.

 • Analiza i zabezpieczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów niezbędnych do gospodarczego wykorzystania rzeki.

 • Zainicjowanie powstania Muzeum Odry poprzez przygotowanie infrastruktury i zlokalizowanie w Porcie Węglowym i w ujściu rzeki Oławy sprawnych technicznie muzealnych obiektów pływających takich jak: barka holenderska Złota Kaczka, holownik parowy Nadbór, dźwig pływający Wróblin, barka kanałowa Irena, statek szkolny Westerplatte, promy międzybrzegowe.

 • Wspieranie inicjatyw na rzecz reaktywowania szkoły średniej kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej.

 

 1. Transparentny Wrocław.

 • Doskonalenie rejestru umów, upublicznianie wydatków miejskich spółek, zastosowanie narzędzi informatycznych ułatwiających dostęp do wydatków np. poprzez stosowanie filtrów (rodzaje wydatków, podmioty realizujące zamówienia itd.).
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ