Innowacje w rozwoju turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku

Marszałek Dolnego Śląska o oraz przewodniczący dolnośląskiego Sejmiku i prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej byli gospodarzami konferencji „Turystyka rowerowa – nowe standardy i innowacje”, która 14 września odbyła się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu i dotyczyła najważniejszych kierunków rozwoju turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku.

Dolnośląska Polityka Rowerowa

Celem Dolnośląskiej Polityki Rowerowej i działań Zarządu Województwa Dolnośląskiego jest podniesienie bezpieczeństwa, komfortu i atrakcyjności podróży na rowerze odbywanej w różnych celach: od rekreacji po dojazdy do pracy. Dolnośląska Polityka rowerowa to zbiór działań samorządu województwa dolnośląskiego ukierunkowanych na zwiększenie popularności wykorzystania roweru jako środka transportu. Samorząd województwa bacznie zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa, edukacji, promocji ruchu rowerowego a także pomocy w realizacji infrastruktury rowerowej. Główny atut Dolnośląskiej Polityki Rowerowej to przede wszystkim to, że rozpatruje się zagadnienia rowerowe w sposób kompleksowy na poziomie regionalnym.

Standardy projektowe budowy tras rowerowych

W marcu tego roku Zarząd Województwa przyjął tzw. „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego”. Przyjęty dokument (stanowiący integralny element Dolnośląskiej Polityki Rowerowej), czerpie z najlepszych europejskich wzorców, określa zasady oraz wymogi projektowe i techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa, a także warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej na terenie województwa dolnośląskiego.

Powstanie Standardów związane jest z aktywną realizacją  Polityki rowerowej województwa dolnośląskiego i dedykowane jest w pierwszym rzędzie wszystkim jednostkom administracji publicznej oraz podmiotom zaangażowanym w tworzenie i rozwój infrastruktury transportu rowerowego na Dolnym Śląsku. O znaczeniu przyjętych Standardów świadczy to, że zgodność projektów rowerowych aplikujących o dofinansowanie w ramach RPO ze „Standardami” jest jednym z kryteriów oceny wniosków projektowych.

Kolejnym wsparciem regionu dla planistycznych działań prowadzonych na szczeblu lokalnym w województwie dolnośląskim, będzie Koncepcja rozwoju sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – główne, regionalne narzędzie planistyczne, które określi, w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi, szczegółowy przebieg głównych – komunikacyjnych i turystycznych  tras rowerowych o znaczeniu regionalnym w przestrzeni województwa.

Koncepcja Odrzańskiej Trasy Rowerowej

Częścią koncepcji jest projekt pilotażowy koncepcji przebiegu Odrzańskiej Trasy Rowerowej oraz projekt Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – czeskim. Odrzańska Droga Rowerowa (ODR) to długodystansowa trasa rowerowa biegnąca po obu stronach rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, przebiega przez obszar 25 gmin (w tym 2 gminy województwa lubuskiego). Długość trasy to prawie 400 km (na koronie lub z boku/na stopie wału – 226 km, w pasie drogowym – 72 km, na terenach zielonych – 93 km).
– Chcemy, żeby ta nadodrzańska trasa, która będzie przebiegała przez 25 gmin, liczyła około 450 kilometrów. To jest naprawdę duże przedsięwzięcie – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynącej z wykorzystania roweru jako codziennego środka transportu, jak również ogromnego potencjału drzemiącego w szeroko rozumianej mobilności rowerowej wymaga podjęcia systemowych działań promocyjnych i edukacyjnych. 

Narzędziem wspierającym wymianę informacji i współpracę wielu środowisk jest uruchomiony i funkcjonujący Portal Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, który stanowi ogólnodostępną aplikację internetową  umożliwiającą wyszukiwanie danych przestrzennych związanych z istniejącą i planowaną siecią tras rowerowych w regionie wraz z funkcją partycypacyjną.

Zapowiedź Kongresu Turystyki Polskiej

Podczas spotkania, odbyła się konferencja prasowa poświęcona Kongresowi Turystyki Polskiej, który odbędzie się w październiku w Świdnicy. W konferencji prasowej udział wzięli: marszałek Cezary Przybylski, Dawid Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Szymon Chojnowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu Turystyki Polskiej i wiceprezydent Świdnicy, oraz Romuald Papiernik, dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Jacek Piekunko, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

Głównym celem Kongresu Turystyki Polskiej będzie wypracowanie wytycznych dla polskiej polityki turystycznej i wskazanie kierunków jej rozwoju. Podczas kongresu odbędzie się również debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu regionalnym oraz globalnym.

źródło: umwd.dolnyslask.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj