Wrocławski Program Tramwajowy

tranawaje wroclaw.jpg

Wrocław ogłosił program dla rozwoju transportu tramwajowego. Plany na najbliższe lata są ambitne, ale tworzą wyraźny szkielet rozbudowy i integracji komunikacji miejskiej z koleją aglomeracyjną. Dużo miejsca poświęcono budowie nowych torowisk tramwajowych. Najbliższe plany to wydłużenie trasy przez Nowy Dwór, budowa torowiska z pętli Sępolno na Swojczyce oraz z parku Południowego na Ołtaszyn. Uwzględnione są również linie m.in. na Psie Pole i Jagodno.  


Przedstawiamy Wroc. Plan Tramwajowy, który będzie poddany dyskusji, rozwiniemy sieć torów tak, by były najbardziej korzystne dla wrocławian.

— Rafał Dutkiewicz (@dutkiewiczrafal) 19 września 2016

– Jest to pierwsza odsłona programu, nad którym miejski zespół ekspertów pracował razem z dr. Maciejem Kruszyną z Politechniki Wrocławskiej. Materiał zostanie poddany pod dyskusję i konsultacje z mieszkańcami. Nasz główny cel to poprawa dostępności komunikacji miejskiej, najważniejsza będzie rozbudowa sieci tramwajowej – mówił w zajezdni MPK Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Prezentacja WPT – ppt

– Pokazaliśmy pewien horyzont. Jest to również poszerzenie obecnego planu inwestycyjnego, który zostanie wpisany w plan transportowy. Do realizacji do 2022 roku założyliśmy wykonanie trzech inwestycji, o których już dużo się mówiło, czyli tramwaj na Nowy Dwór, torowisko przez Długą i Popowicką oraz przez ul. Hubską. Doszły też trzy nowe zadania: wydłużenie linii na Nowy Dwór ul. Rogowską do pętli przy stacji kolejowej, tramwaj na Swojczyce od pętli Sępolno oraz na Ołtaszyn z pętli park Południowy – wylicza dr Maciej Kruszyna. 

Wrocławski Program Tramwajowy

Główne cele to:

 • Poprawa dostępności do sieci transportu szynowego
 • Sieć tramwajowa będzie intensywniej rozbudowywana, integrowana z koleją, autobusami, rowerem miejskim, systemem Park and Ride.
 • Priorytetem będzie wysoki standard ruchu 

Podstawowe efekty WPT:

 • Krótki czas podróży „od drzwi do drzwi” (uwzględniający dojścia, oczekiwanie, jazdę)
 • Modyfikacja „zachowań komunikacyjnych” (mobilności)
 • Większy udział podróży transportem publicznym 

5 kluczowych elementów WPT do realizacji powyższych celów :

 1. Rozbudowa sieci tramwajowej
 2. Nowy tabor oraz obiekty zaplecza (w tym zajezdnia)
 3. Promocja podróżowania tramwajami
 4. Wprowadzenie stałego układu linii
 5. Integracja z koleją aglomeracyjną 

Przebieg tras dla zadań o odleglejszym horyzoncie czasowym realizacji ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. 

Założenia rozbudowy sieci: 

Dotarcie do osiedli obecnie bez obsługi tramwajami (w pierwszej kolejności do dużych generatorów ruchu, dalej na inne osiedla, do węzłów kolei aglomeracyjnej, parkingów Park and Ride); nowe korytarze tramwajowe w centrum, przebudowy węzłów dla zwiększenia niezawodności oraz sprawności ruchu. 

WPT określa około 60-70 km nowych tras (około 40 zadań inwestycyjnych), do realizacji w tempie 3-4 km rocznie. Zatem całość programu do zrealizowania w horyzoncie około
20 (30) lat. Na najbliższą perspektywę czasową (finansowania unijnego) przewiduje się intensyfikację inwestycji „tramwajowych”, realizację w horyzoncie 5 lat (do 2022) około 15 km nowych tras. 

Kierunki rozwoju sieci będą zapisane w Planie Transportowym (rozdział „Kierunki rozwoju”) oraz wkomponowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Zadania wprowadzane do Planu Transportowego (do realizacji do roku 2022): 

3 zadania „dotychczasowe”: 

 • Centrum – Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej)
 • Długa – Popowicka
 • Hubska (od Glinianej do Dyrekcyjnej) 

3 zadania „nowe”:

 • Nowy Dwór (Rogowską do pętli przy stacji kolejowej)
 • Swojczyce (od Sępolna)
 • Ołtaszyn (od parku Południowego) 

Zakup taboru stosownie do planowanej rozbudowy sieci.

Stosownie do przyrostu pracy przewozowej w trakcji tramwajowej (wynikającej z rozbudowy sieci) realizowane będzie zwiększenie liczebności taboru, co oznacza także jego unowocześnienie; przewiduje się budowę co najmniej jednej nowej zajezdni. 

Najważniejsze (pilne) zadania przewidywane do realizacji po roku 2022 (bez decydowania o ich kolejności):  

Zadania „liniowe”:  

 • Psie Pole, Borowska, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice, Bartoszowice 

Zadania „obszarowe”: 

 • „Centrum” oraz „Integracja z siecią kolejową” 

Zakup taboru stosownie do planowanej rozbudowy sieci. 
Przed rokiem 2022 będą rozpoczęte prace studialne dotyczące ww. zadań (m.in. wybór wariantów). 

Kierunki tras oraz warianty przebiegu będą konsultowane z mieszkańcami Wrocławia. 

„Centrum”  – oznacza działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa w ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej. 

„Integracja z siecią kolejową” – oznacza budowę krótkich odcinków tras, koordynację lokalizacji nowych przystanków kolejowe oraz integrację węzłów, nowe przystanki mogą powstać w miejscach dotychczas nierozważanych albo w nieujętych w specyfikowanych wyżej zadaniach. 

WPT wyznacza miejsca styku sieci miejskiej (tramwaj) z aglomeracyjną (kolej), sugerując lokalizacje przystanków (zmiana dotychczasowych, nowe miejsca); kolej aglomeracyjna będzie służyć głównie podróżom podmiejskim, chociaż w niektórych relacjach może uzupełniać sieć komunikacji miejskiej; przystanki przesiadkowe zostaną uwzględnione w Studium, przewiduje się więcej przystanków, niż dotychczas zakładano, możliwa jest ich realizacja w ramach bieżącej perspektywy finansowania unijnego (na przykład w ramach KPK). Istotna jest integracja planów kolei aglomeracyjnej z WPT; zakłada się modyfikację planów reaktywacji połączeń kolejowych do Jelcza i Sobótki. 

Zespół Transportu Szynowego będzie koordynował zadania związane z realizacją WPT orazprowadził działania promujące transport publiczny, przy wsparciu ekspertów, oraz z udziałem mieszkańców miasta (konsultacje społeczne). 

Pozostałe elementy WPT wymagają dopracowania szczegółów i będą sukcesywnie ogłaszane na kolejnych konferencjach. 

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ