Podpisano umowę pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i Microsoft

armia.png

 

Wykorzystanie technologii światowej spółki IT w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wypracowanie najlepszych praktyk ochrony infrastruktury informatycznej – ma m.in. na celu umowa podpisana przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ).

Współpraca pomiędzy Microsoft i PGZ System, spółką odpowiedzialną na obsługę informatyczną PGZ oraz prowadzącą centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji Grupy PGZ, przewiduje realizację projektów z wykorzystaniem technologii Microsoft, m.in. z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązań dla centrów danych. Celem porozumienia jest również rozwój kompetencji w zakresie analizy wielkich zbiorów danych (Big Data), internetu rzeczy oraz technologii mobilnych.

Prowadzenie wspólnych działań będzie możliwe dzięki powołaniu ośrodka transferu wiedzy i technologii przy Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji Grupy PGZ. 

 

– Ataki na infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstw i instytucji publicznych mogą mieć katastrofalne skutki dla gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego. W odpowiedzi na to zagrożenie jednostki o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podmioty prywatne powinny nawiązywać współpracę, której celem jest wspólne reagowanie na zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych, proaktywne przeciwdziałanie im oraz prewencyjne łagodzenie skutków ataków na infrastrukturę informatyczną poprzez zarządzanie ryzykiem i komunikację społeczną – powiedział Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu PGZ System.

Rozwijanie potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa to jeden z priorytetów rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 

Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo systemów informatycznych i komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Sił Zbrojnych RP, ale także dla przedsiębiorców i wszystkich Polaków, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują narzędzia cyfrowe. PGZ dąży do stworzenia narzędzi, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa także w tym zakresie – powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko.

źródło: niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ