Dolnośląskie osrodki adopcyjne zagrożone

dzieci 34.jpg

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych to zadanie administracji rządowej zlecone samorządom województwa. Na Dolnym Śląsku funkcjonują trzy takie ośrodki. Prowadzenie dwóch z nich samorząd powierzył partnerom pozarządowym. Brak odpowiedniego finansowania rządowego powoduje, że dalsza działalność dolnośląskich ośrodków adopcyjnych jest dzisiaj poważnie zagrożona.

Na Dolnym Śląsku funkcjonują trzy ośrodki adopcyjne: przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej (DOPS) we Wrocławiu, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu oraz Ośrodek Adopcyjny NADZIEJA w Jeleniej Górze. W trakcie dotychczasowej, 5-letniej kooperacji ośrodki pozarządowe wykazały się kompetencją, zaangażowaniem i wysoką jakością świadczonych usług.

Samorząd jest zainteresowany kontynuacją tej współpracy. Jej podjęcie wymaga jednak zapewnienia odpowiednich środków finansowych przez administrację rządową. Tylko na tej podstawie zarząd województwa może ogłosić konkurs na dalsze prowadzenie takich ośrodków. Niestety do dzisiaj nie otrzymaliśmy od rządu zapewnienia o wystarczającym finansowaniu ośrodków adopcyjnych w przyszłym roku i kolejnych latach.

Koszty realizacji wszystkich zadań związanych z procesami adopcyjnymi to ok. 3,1mln zł rocznie. Tymczasem wysokość tegorocznej dotacji określono w ubiegłym roku na poziomie 2,1 mln zł. W związku z tym już w lutym bieżącego roku Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (DOPS) wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o brakującą kwotę 1 mln zł. Tydzień później, po przeanalizowaniu zasadności wniosku, wojewoda wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przyznanie środków z rezerwy celowej we wnioskowanej wysokości.

16 września ministerstwo odpowiedziało na nasz wniosek i poinformowało o przekazaniu uzupełniających środków w wysokości 686 tys. zł, a więc o ponad 30% mniej od sumy wskazanej w piśmie wojewody do ministerstwa. W efekcie tej decyzji doszło do znaczącego ograniczenia liczby szkoleń dla rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziny zastępcze oraz zrezygnowano z wielu istotnych dla funkcjonowania ośrodków zakupów.

Samorząd województwa podjął decyzję o okresowym „kredytowaniu” realizowanych zadań adopcyjnych. Taką sytuację należy traktować jako wyjątkową. Prowadzenie ośrodków adopcyjnych – jako zadanie zlecone przez administrację rządową – zgodnie z prawem nie może być finansowane z budżetu województwa.

Pod koniec września DOPS ponownie zwrócił się o uzupełnienie brakujących w tym roku środków do wojewody.  Jednocześnie poproszono o zapewnienie (jednoznaczną deklarację) finansowania zadań adopcyjnych w przyszłym roku przynajmniej na poziomie określonym w tegorocznym wniosku tj. 3.1 mln złotych na rok, co pozwoliłoby na utrzymanie istniejących ośrodków adopcyjnych i realizację zadań na podobnym poziomie do dotychczasowego.

Brak wystarczających środków na realizację zadań adopcyjnych to nie tylko możliwe ograniczenie liczby ośrodków adopcyjnych. Konsekwencje mogę być znacznie poważniejsze: dłuższe oczekiwanie na szkolenia dla osób deklarujących chęć do adopcji, mniejsza liczba szkoleń dla takich osób, wydłużenie procesu adopcji, brak środków na akcje informacyjne w kontekście adopcji dzieci starszych, chorych, słabiej rozwijających się, a na koniec – mniejsza liczba adopcji.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ