Wrocław bez barier – kolejna edycja plebiscytu

bez_barier4.jpg

Certyfikat „Wrocław bez barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Prestiżowy dokument jest sygnowany przez prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza. Wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Certyfikaty w czterech kategoriach przyznaje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, dotychczasowych laureatów oraz organizacji pozarządowych. 

 W plebiscycie chodzi zwłaszcza o promocję dobrych postaw i działań podejmowanych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz dostępności i integracji. Dzięki ich działaniom może również zyskiwać wizerunek Wrocławia jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych.

– Wrocław bez barier to stan świadomości. Zależy od nas wszystkich. Sporo już zrealizowaliśmy: lotnisko, Stadion Miejski, trakt na Rynku, ale przed nami kolejne wyzwania. Bariery architektoniczne, włącznie z przysłowiowymi “trzema schodami” przy pomocy i otwartej głowie da się pokonać, ale “betony w głowach” zdecydowanie trudniej. Temu służy promowanie i pokazywanie dobrych przykładów i wręczanie wyróżnień – mówi Bartłomiej Skrzyński, zajmujący się we wrocławskim magistracie problemami osób niepełnosprawnych. 

Kapituła plebiscytu wybierze laureatów w czterech kategoriach: miejsce dostępne dla wszystkich, działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności, integracja społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Zgłoszenie kandydata do certyfikatu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury na adres mailowy:niepelnosprawni.rada@um.wroc.pl (przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego) lub  osobiście do siedziby organizatora ul. G. Zapolskiej 4, pok. 347 (złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego), w terminie do dnia 14 listopada 2016 roku. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się na początku grudnia, przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

W trakcie edycji 2015 plebiscytu, podczas uroczystej Gali w Bar Barze uhonorowano następujących laureatów Certyfikatu “Wrocław bez barier”: 

  • Fundacja na rzecz rozwoju audiodeskrypcji Katarynka – w kategorii: „Integracja społeczna” 
  • Wyższa Szkoła Bankowa – w kategorii: „Miejsca dostępne dla wszystkich” 
  • dra Jana Stasieńko, dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – w kategorii: „Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności”

Dokumenty

 

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ