Radni chcą zmiany w statucie Wrocławia

radni.jpg

Na dzisiejszej konferencji prasowej Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zaprezentował zmiany w statucie Wrocławia, których celem jest poprawa działania rady, podwyższenia kultury politycznej i szacunku dla inicjatyw radnych.

Zmiany mają na celu:

  • Przeciwdziałanie blokowaniu projektów uchwał składanych przez radnych;
  • Przeciwdziałanie blokowaniu prac nad projektami uchwał, które zostały przeniesione do drugiego czytania;
  • Zwiększenie znaczenia projektu uchwały obywatelskiej poprzez wprowadzeniu zapisów, gwarantujących szybkie przekazanie pod obrady rady miejskiej projektów, które uzyskały wymaganą liczbę podpisów (obecne przepisy dają duże pole do uznaniowości)
  • Wprowadzenie terminu (14 dni), w którym podpisy muszą zostać zweryfikowane (obecnie brak terminów)

Czytamy w uzasadnieniu, że:

„Projekty obywatelskie, które spełniły kryteria formalne, zawsze powinny być poddawane pod obrady plenarne i pod ocenę wszystkich radnych Wrocławia. Ewentualne uwagi ze strony władzy wykonawczej co do formy projektu lub jego zgodności z prawem powinny mieć jedynie charakter opinii i mogą, ale nie muszą, być brane pod uwagę przez radnych miejskich. Zgodność projektów z prawem zawsze podlega ocenie przez wojewodę.

Zgodnie z prawem, wojewoda jest organem nadzoru nad organami samorządu terytorialnego, wobec czego brak podstaw do tego, aby wiążącą ocenę dokonywał organ wykonawczy, a więc Prezydent Wrocławia na etapie przed przekazaniem uchwały pod obrady plenarne. Dotychczasowa regulacja daje za duże pole do nadużyć, a w szczególności w zakresie możliwości celowego odrzucania projektów uchwał z uwagi na rzekome wady formalne lub prawne stwierdzone przez organ, który nie podejmuje uchwał. W mojej opinii projekty obywatelskie powinny być rozpatrzone przez Radnych Wrocławia w trybie pilnym. Radni nie powinny lekceważyć inicjatyw społecznych, w które zaangażowało się tysiące wrocławian, którzy wyrazili swoją opinię w ramach zbiórki podpisów. Dotychczasowa praktyka nie pozwala na pełną partycypację obywateli w ramach samorządu. ” 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj