Wrocław: Parkingi/dojazd na cmentarze

auta.jpg

Dojazd i organizacja ruchu przy wrocławskich cmentarzach.

Jak dojechać na wrocławskie cmentarze? Gdzie zaparkować auto? Jakie zmiany czekają kierowców we Wszystkich Świętych? 

 

Lokalizacja i dojazd z głównych dróg na wrocławskie cmentarze 

 Zmiany organizacji ruchu obejmują rejony następujących cmentarzy :

 • Osobowickiego,
 • Grabiszyńskiego,
 • Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
 • Św. Rodziny przy ul. Smętnej,
 • Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,
 • przy ul. Złocieniowej,
 • przy ul. Jerzmanowskiej,
 • przy ul. Trzmielowickiej,
 • przy ul. Zabrodzkiej,
 • przy ul. Gorlickiej,
 • przy ul. Działkowej,
 • przy ul. Kiełczowskiej

CMENTARZ OSOBOWICKI

Od 22 października 2016 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym. 
W dniu 30 października 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Osobowicką – na odcinku od ul. Łużyckiej do mostu Milenijnego. 
W dniu 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

 • Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
 • Bezpieczną,
 • Łużycką,
 • Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,
 • Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką. W dniach 29, 30 października oraz 1 listopada 2016 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej ( kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

W dniu 1 listopada 2016 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. 

Parking funkcjonować będzie w dniach od 29 października do 31 października 2016r. w godz. 8.00 – 20.00, w dniu 1 listopada w godz. 6.00 – 20.00 i – parking bezpłatny. 

Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:

Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:
– ul. Żmigrodzką, 
– ul. Obwodnicą Śródmiejską 
– ul. Obornicką

Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:
– m. Uniwersyteckim,
– ul. Drobnera,
– ul. Łokietka,
– ul. Trzebnicką,
– m. Trzebnickim,
– ul. Żmigrodzką,
– ul. Broniewskiego,
– ul. Obornicką.

Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:
– ul. Kosmonautów,
– ul. Lotnicza,
– Obwodnicą Śródmiejską,
– m. Milenijnym,
– ul. Obornicką

Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:
– m. Uniwersyteckim 
– ul.Drobnera,
– ul.Trzebnicką,
– ul.Ołbińską,
– m. Trzebnickim,
– ul.Żmigrodzką,
– ul.Broniewskiego,
– ul.Obornicką.

Tegoroczną nowością jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona od 29 października do 1 listopada. Cena przejazdu wynosi 4 zł. 

CMENTARZ GRABISZYŃSKI

W dniu 27 października 2016 r. od godz. 17:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera, na pozostałej części jezdni utrzymany zostaje ruch dwukierunkowy.

W dniu 24 października 2016 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej. W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej. Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej. Przystanek końcowy ( pętla ) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza. 
Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy : 
– ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny 4 zł za wjazd
– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie Wabco – bezpłatny,

CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL.BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2. Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2016 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

CMENTARZ KIEŁCZOWSKI 

W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL.SMĘTNA

W dniu 25 października 2016 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza. W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice :
– Smętną,
– Narcyzy Żmichowskiej,
– Emilii Plater, 
– Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
– Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

CMENTARZ ŚW.WAWRZYŃCA – UL.BUJWIDA

W dniu 25 października 2016 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:
– Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
– Sopocką,
– Liskego,
– Czerwonego Krzyża.

CMENTARZ PRZY UL.ZŁOCIENIOWEJ

W dniach 30 października i 1 listopada 2016 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

INNE CMENTARZE 

Przy ulicy:
– JERZMANOWSKIEJ,
– TRZMIELOWICKIEJ,
– ZABRODZKIEJ,
– GORLICKIEJ,
– DZIAŁKOWEJ,
– KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

HANDEL W REJONIE CMENTARZY

Kiermasz świąteczny trwać będzie od 25 października do 3 listopada 2016 r. Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy: 
– cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,
– cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera, 
– cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ulicy Bujwida, 
– cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej,

PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego „światło żółte pulsujące”. We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione  będą posterunki Policji , Straży Miejskiej i służb MPK.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ