W grudniu referendum w sprawie odwołania burmistrz Ziębic

https://www.youtube.com/watch?v=wYqKH5MeKqo

Ale o co chodzi?! dla mieszkańców niespełna 18 tysięcznej społeczności miejsko-wiejskiej decyzja radnych z 25 sierpnia br., o nieudzieleniu absolutorium za 2015 rok do dzisiaj wzbudza emocje.

Na stronie www.ziebice.pl widać, że aż 10 radnych było za usunięciem burmistrz. Nie udzielono jej absolutorium z powodu uwag pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odzwierciedlają one złą sytuację gospodarczą i finansową gminy przy czym nie ma w nich rażących zaniedbań. Cały zapis posiedzenia sesji Rady Miasta znajduje się poniżej:

Swoją drogą padły bardzo ciekawe zarzuty, między innymi w 2.26.00 min. video jest wypowiedź członka komisji rewizyjnej np. komisja zakup samochodu (dla Straży Miejskiej) w kolorze szarym zamiast srebrnym uznała jako niegospodarność…dalej padają zarzuty podobnej treści.

Zanim dojdzie do referendum, burmistrz ma jeszcze szansę wykazania się. Każdy z mieszkańców, jeśli chce może przyjść i rozmawiać podczas stałych dyżurów A. Biry. Niedługo zaczną się konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ziębice na lata 2016-2026, to jest doskonała okazja aby przekonać się czyje interesy są najważniejsze. Radnych i mieszkańców czy pani burmistrz i mieszkańców?! I czy w ogóle strony mają rzeczywiste zarzuty, czy raczej są to zagrywki interpersonalne?

Dzisiaj wiadomo, że Decyzją Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z  dnia 10 października referendum gminne o odwołanie ze stanowiska burmistrz Ziębic Alicji Biry odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2016 roku. Pytanie o treści: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Biry Burmistrza Ziębic przed upływem kadencji?” zakończy długotrwały spór z radnymi.

 

Małgorzata Paw

foto: google stret view

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ