Mobbing: fakt rozpoczęcia walki o własną godność to rodzaj swoistej terapii

mobbing.jpg


Rozwiązanie umowy o pracę nie jest dobrym pomysłem mówi Anna Makowska, prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego (chyba, że poda się przyczynę odejścia, czyli powoła na artykuł 94 punkt 3 Kodeksu Pracy), znacznie lepiej o zaistniałej sytuacji powiadomić zwierzchnika. Może się okazać jednak, że szef – tyran jest ostatnią i najwyższą instancją, wtedy pozostaje droga sądowa. Według prawa odbieranie, czy obarczanie nadmierną ilością pracy to także jest mobbing, podobnie jak poniżanie, ponieważ wpływa na zaniżanie samooceny, a wyizolowany i odseparowany pracownik przeżywa ogromny stres. 

Ważne, aby w przypadku skierowania sprawy do sądu dysponować konkretnymi dowodami, dlatego dobrze prowadzić dziennik, w którym będziemy zapisywać wszystkie przejawy dręczenia. Warto także do pozwu dołączyć opinię psychiatry, która będzie dowodem na to, jak zmieniła się psychika na skutek mobbingu.

Anna Makowska uważa, że dla człowieka, który pada ofiarą mobbingu,  sam fakt rozpoczęcia walki o własną godność to rodzaj swoistej terapii. W efekcie przestajemy bać się  naszego prześladowcy i zaczynamy odbudowywać poczucie własnej wartości.

Pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy 1 stycznia 2004 r. W myśl przepisów pracodawca ma obowiązek zwalczania tego zjawiska w swoim zakładzie pracy, a dręczony pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy.
Mobbing jest to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem także przez współpracowników powodujące poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące w konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary.

Mobber (ten, który dopuszcza się mobbingu), najczęściej jest człowiekiem o chwiejnej osobowości, obawiającym się konkurencji, przekonanym, że ofiara jest dla niego zagrożeniem.

żródło: ludzkasprawa.pl

foto: youtube

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ