Petycja: Apelujemy o Zabytki

wrocław z logo.jpg

Wrocławscy aktywiści miejscy zbierają podpisy pod apelem mającym na celu zwiększenie finansowania dolnośląskich zabytków z budżetu państwa.  Swoją inicjatywę tłumaczą tym, że 

Od wielu lat Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków dostaje wielokrotnie niższe fundusze na dotacje dla obiektów zabytkowych niż jego odpowiednicy w innych województwach. W planie Budżetu Państwa na 2017 rok jest to tylko 11zł na każdy zabytek na Dolnym Śląsku, podczas gdy na Podkarpaciu jest to ponad 208zł! Czy nasze zabytki są naprawdę o tyle mniej warte?  Pomóż to zmienić i wyślij petycję do dolnośląskich posłów – niech zawalczą o nasze dziedzictwo

Jeśli budżet państwa na przyszły rok zostanie przyjęty w obecnym kształcie, to Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie będzie w stanie dotować remontów zabytków nieruchomych, takich jak niszczejące kościoły lub pałace. Pamiętajmy, że około połowa z nich wymaga remontu kapitalnego lub zabezpieczającego – ostrzega Marek Karabon z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, które wraz z organizacją Akcja Miasto koordynuje tę inicjatywę.

Petycję ws. interwencji posłów dotyczącej finansowania zabytków Dolnego Śląska może w minutę wysłać każdy zainteresowany pod adresem http://www.hipermiasto.com/przestrzen/petycja-apelujemy-o-zabytki/

Treść apelu

Apeluję o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie w Budżecie Państwa na 2017 rok odpowiednich środków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na Dolnym Śląsku. W przedstawionym Sejmowi projekcie Budżetu (podobnie jak w ubiegłych latach), Dolnośląski Wojewódzki Konserwatora Zabytków dostaje do dyspozycji jedynie 947 tys. złotych przeznaczonych na ten cel – 11,30zł na każdy zabytek w województwie. Nie tylko jest to kwota skrajnie niska, ale również rażąco niesprawiedliwa – w tym samym Budżecie zabytki w Małopolsce i Podkarpaciu otrzymują przeciętnie odpowiednio 107,57zł i 208,20zł, czyli nawet 18-krotnie więcej niż na Dolnym Śląsku! W praktyce oznacza to, że Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie jest w stanie dotować remontów zabytków nieruchomych – takich jak zagrożone zawaleniem pałace i kościoły.

Jako reprezentanci naszego regionu, najbogatszej w zabytki krainy w Polsce, nie mogą Państwo dopuścić do takiej niesprawiedliwości skutkującej bardzo złym stanem technicznym naszych zabytków. Jedynie Państwa interwencja jest w stanie zabezpieczyć większe finansowanie naszego dziedzictwa i zachowanie go w całości dla kolejnych pokoleń. Mam nadzieję, że dolnośląscy posłowie będą w tej sprawie działać zgodnie i ponad partyjnymi podziałami.

Zdaję sobie sprawę z konieczności wprowadzenia rozwiązań systemowych w tej kwestii. Obecny system podziału środków nie jest oparty o logiczne odzwierciedlenie potrzeb regionów, co generuje skrajne i nieuzasadnione różnice w budżetach Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. W związku z tym, postuluję serię poprawek zapewniających sprawiedliwy podział funduszy na poszczególne województwa, który odzwierciedla liczbę zabytków będących pod opieką poszczególnych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Jest on oparty o dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2016 roku. Propozycje sumują się do zera, nie wymagają więc dodatkowych środków z Budżetu.

Postulowany system podziału jest oparty o obiektywne, klarowne i logiczne kryteria, które zapewnią, że środki w dyspozycji poszczególnych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków odzwierciedlać będą skalę stojących przed nimi zadań. Wierzę, że takie rozwiązanie przyczyni się do lepszego i sprawiedliwego wykorzystywania funduszy na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

– W województwie dolnośląskim znajdują się 8 384 zabytki nieruchome, czyli 12% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie dolnośląskim (część 85/02 dział 921 rozdział 92120 pozycja 92) o kwotę 2 990 tys. złotych do łącznej wysokości 3 937 tys. złotych, czyli 12% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się 3 036 zabytków nieruchomych, czyli 4% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie kujawsko-pomorskim (część 85/04 dział 921 rozdział 92120 pozycja 90) o kwotę 401 tys. złotych do łącznej wysokości 1 426 tys. złotych, czyli 4% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie lubelskim znajduje się 3 820 zabytków nieruchomych, czyli 5% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 4% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie lubelskim (część 85/06 dział 921 rozdział 92120 pozycja 85) o kwotę 443 tys. złotych do łącznej wysokości 1 794 tys. złotych, czyli 5% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie lubuskim znajduje się 4 311 zabytków nieruchomych, czyli 6% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 2% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie lubuskim (część 85/08 dział 921 rozdział 92120 pozycja 89) o kwotę 1 236 tys. złotych do łącznej wysokości 2 024 tys. złotych, czyli 6% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie łódzkim znajduje się 2 716 zabytków nieruchomych, czyli 4% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie łódzkim (część 85/10 dział 921 rozdział 92120 pozycja 92) o kwotę 225 tys. złotych do łącznej wysokości 1 275 tys. złotych, czyli 4% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie małopolskim znajduje się 5 299 zabytków nieruchomych, czyli 7% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 17% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie małopolskim (część 85/12 dział 921 rozdział 92120 pozycja 94) o kwotę 3 212 tys. złotych do łącznej wysokości 2 488 tys. złotych, czyli 7% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie mazowieckim znajdują się 7 163 zabytki nieruchome, czyli 10% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie mazowieckim (część 85/14 dział 921 rozdział 92120 pozycja 91) o kwotę 2 413 tys. złotych do łącznej wysokości 3 363 tys. złotych , czyli 10% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie opolskim znajdują się 3 153 zabytki nieruchome, czyli 4% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie opolskim (część 85/16 dział 921 rozdział 92120 pozycja 86) o kwotę 450 tys. złotych do łącznej wysokości 1 480 tys. złotych, czyli 4% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie podkarpackim znajduje się 4 758 zabytków nieruchomych, czyli 7% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 30% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie podkarpackim (część 85/18 dział 921 rozdział 92120 pozycja 89) o kwotę 7 672 tys. złotych do łącznej wysokości 2 234 tys. złotych, czyli 7% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie podlaskim znajduje się 2 287 zabytków nieruchomych, czyli 3% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 1% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie podlaskim (część 85/20 dział 921 rozdział 92120 pozycja 87) o kwotę 756 tys. złotych do łącznej wysokości 1 074 tys. złotych, czyli 3% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie pomorskim znajduje się 3 507 zabytków nieruchomych, czyli 5% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie pomorskim (część 85/22 dział 921 rozdział 92120 pozycja 87) o kwotę 657 tys. złotych do łącznej wysokości 1 647 tys. złotych, czyli 5% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie śląskim znajduje się 3 936 zabytków nieruchomych, czyli 6% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 9% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie śląskim (część 85/24 dział 921 rozdział 92120 pozycja 94) o kwotę 1 038 tys. złotych do łącznej wysokości 1 848 tys. złotych, czyli 6% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie świętokrzyskim znajdują się 1 654 zabytki nieruchome, czyli 2% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zmniejszenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie świętokrzyskim (część 85/26 dział 921 rozdział 92120 pozycja 88) o kwotę 773 tys. złotych do łącznej wysokości 777 tys. złotych, czyli 2% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie warmińsko-mazurskim znajduje się 5 915 zabytków nieruchomych, czyli 8% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie warmińsko-mazurskim (część 85/28 dział 921 rozdział 92120 pozycja 90) o kwotę 1 877 tys. złotych do łącznej wysokości 2 777 tys. złotych, czyli 8% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie wielkopolskim znajdują się 7 153 zabytki nieruchome, czyli 10% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 5% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie wielkopolskim (część 85/30 dział 921 rozdział 92120 pozycja 91) o kwotę 1 671 tys. złotych do łącznej wysokości 3 359 tys. złotych, czyli 10% przeznaczanych na ten cel funduszy;

– W województwie zachodniopomorskim znajduje się 3 690 zabytków nieruchomych, czyli 5% krajowego zasobu. Równocześnie, w projekcie Budżetu na to województwo przeznaczono 3% środków. W związku z tym postuluję zwiększenie zadania „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w województwie zachodniopomorskim (część 85/32 dział 921 rozdział 92120 pozycja 99) o kwotę 829 tys. złotych do łącznej wysokości 1 733 tys. złotych, czyli 5% przeznaczanych na ten cel funduszy.

Liczę, że dzięki Państwa zaangażowaniu w tę kwestię uda się uratować wiele dolnośląskich zabytków już w przyszłym roku. Dane, wykresy oraz treść petycji znajdą Państwo również pod adresem:  http://www.hipermiasto.com/przestrzen/petycja-apelujemy-o-zabytki/

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj