Wyniki ankietyzacji gmin w sprawie woli przystąpienia do uchwały antysmogowej

smog1.jpg

Od czerwca br. Instytut Rozwoju Terytorialnego, w ramach prac Zespołu roboczego do spraw jakości powietrza na Dolnym Śląsku, prowadził ankietyzację dolnośląskich gmin pod kątem wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w znowelizowanym art. 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska – czyli tzw. uchwale antysmogowej. Przeprowadzenie ankiet w gminach poprzedziły samodzielne wnioski z gmin i związków gmin do Marszałka województwa o skorzystanie z możliwości, jakie daje znowelizowana ustawa POŚ.

Wyniki płynące z ankiety:

• 105 gmin (64%) odpowiedziało, iż nie zamierza występować do Marszałka Województwa z prośbą o wprowadzenie na swoim terenie uchwały antysmogowej;

• za wprowadzeniem uchwały antysmogowej na swoim terenie opowiedziało się 31 gmin, dodatkowo 28 uwarunkowało swoją zgodę pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zapisów uchwały. Łącznie (warunkową) zgodę wyraziło 58 gmin (36%);

• spośród 23 gmin, które deklarowały uprzednio* chęć przystąpienia do uchwały, 5 zmieniło zdanie w ankiecie;

• większość (30) gmin optujących za uchwałą antysmogową wskazuje, że powinna ona obejmować całe województwo, nie zaś tylko teren gminy, z uwagi na charakterystykę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza;

• większość (32) gmin optujących za uchwałą antysmogową wskazuje, że powinna ona uwzględniać ograniczenia dotyczące zarówno paliw jak i instalacji;

• zdecydowana większość gmin (137/85%) posiada Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, które często dostarczają informacji na temat sposobu ogrzewania budynków przez mieszkańców;

• centralne ogrzewanie w gminach jest rzadkością; aż 92 gminy deklarują brak sieci cieplnej na swoim terenie;

• większość gmin (115/71%) zadeklarowała posiadanie na swoim terenie sieci gazowej, niemniej, często sieć ta jest ograniczona tylko do większych miejscowości, lub ich fragmentów;

• przeważająca większości gmin (126/80%) nie posiada żadnych służb, które są odpowiedzialne za kontrolę instalacji spalania nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

• większość gmin (117/73%) nie prowadziła w poprzednim roku inwestycji w zakresie wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji;

• większość gmin (99/62%) nie prowadziła również działań edukacyjnych z zakresu wpływu ma jakość powietrza.

Ankieta IRT, skierowana do dolnośląskich gmin, była sprzężona również z ankietą inwentaryzacyjną źródeł emisji na terenie gminy, prowadzoną przez Uniwersytet Wrocławski w celu uszczegółowienia bazy emisyjnej w regionie. Wypełnioną ankietę nadesłała tylko jedna gmina.

* * *

Zestawienie wyników ankiety z danymi pomiarowymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nt. przekroczeń poziomów zanieczyszczenia pyłem PM10 (dane za 2014 i 2015 r.) na terenie Dolnego Śląska obrazuje relację pomiędzy stanem powietrza w danej gminie a wolą wprowadzenia uchwały antysmogowej:

• Gminy Ząbkowice Śląskie, Złotoryja i Zgorzelec, pomimo przekraczanych norm jakości powietrza, nie są zainteresowane przystąpieniem do uchwały antysmogowej.

• Gminy Oława (miejska) oraz Bogatynia, pomimo notowanych w poprzednich latach przekroczeń norm zapylenia powietrza nie dały odpowiedzi na temat woli przystąpienia do uchwały antysmogowej.

• Spośród 11 miejscowości zdrojowych na Dolnym Śląsku zainteresowania uchwałą antysmogową nie wyraziły gminy Kudowa-Zdrój oraz Świeradów-Zdrój oraz dwie gminy posiadające na swoim terenie miejscowość uzdrowiskową: Bystrzyca Kłodzka (Długopole-Zdrój) i Niemcza (Przerzeczyn-Zdrój).

Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Cieplice-Zdrój (cz. Jeleniej Góry) i Jedlina-Zdrój są za uchwałą, w przypadku Lądka-Zdroju warunkując to otrzymaniem środków zewnętrznych. * * *

(*) Jeszcze przed rozpoczęciem ankietyzacji gmin, 23 lokalne samorządy zawnioskowały do Marszałka Województwa o objęcie ich obszaru uchwałą antysmogową. Do dnia 19.10.2016 r. zawnioskowało pisemnie do Marszałka łącznie 25 gmin:

1. Prezydent Legnicy (z dn. 11.12.2015 r.) o określenie norm technicznych, emisyjnych i jakościowych dla instalacji spalania paliw;

2. Prezydent Wrocławia (z dn. 21.01.2016 r.) o określenie wymagań emisyjnych dla instalacji domowych na terenie Aglomeracji Wrocławskiej;

3. Polanica-Zdrój (z dn. 23.02.2016 r.) o określenie wymagań emisyjnych dla instalacji domowych na terenie Gminy Polanica Zdrój;

4. Siechnice (z dn. 26.02.2016 r.) o określenie wymagań emisyjnych dla instalacji domowych na terenie Gminy Siechnice;

5. 18 gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej (z dn. 22.03.2016 r.) o określenie ograniczenia lub zakazu w zakresie eksploatacji instalacji, gdzie następuje spalanie paliw na terenie gmin: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Stara Kamienica, Mirsk, Pielgrzymka, Wojcieszów, Złotoryja, Świerzawa, Wleń, Lubomierz, Szklarska Poręba, Podgórzyn, Gryfów Śląski;

6. Burmistrz Dusznik-Zdrój (z dn. 30.03.2016 r.) o określenie wymagań emisyjnych dla instalacji domowych w gm. Duszniki-Zdrój;

7. Burmistrz Szczawna-Zdrój (z dn.09.08.2016 r.) brak doprecyzowania treści wniosku

8. Burmistrz Wąsosza (z dn.30.08.2016 r.) o określenie parametrów technicznych instalacji, w których następuje spalanie paliw;

9. Nowa Ruda (z dn. 14.09.2016 r.) o objęcie Gminy Nowa Ruda uchwałą antysmogową.

 

Spośród (powyżej wymienionych) gmin, które poprosiły Marszałka o uchwałę antysmogową, pięć z nich wycofało się (wyraziło brak zainteresowania uchwałą) w toku prowadzonej ankiety; są to: Świerzawa, Złotoryja, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Pielgrzymka.

* * *

Wnioski:

• tylko 1/3 gmin jest obecnie zainteresowanych przystąpieniem do uchwały antysmogowej, niemniej, liczba ta raczej nie może być brana za ostateczną;

• wola samorządów wyrażona w ankiecie nie jest niezmienna. Gminy wycofują się z raz danego zielone światła dla uchwały antysmogowej, lecz także dają jasne sygnały, że pod pewnymi warunkami są skore zawnioskować do Marszałka o objęcie gminy uchwałą;

• wiele gmin warunkuje swoją zgodę uzyskaniem możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zapisów uchwały antysmogowej.

źródło: www.irt.wroc.pl

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj