Radni wrocławskich rad osiedlowych krytykują pomysł radnych miejskich oraz opracowali własne propozycje zmian w statutach Osiedli

radni.jpg

W mieście huczy po przeciekach medialnych na temat reformy Rad Osiedli sprawą interesowali się już  działacze miejscy z Partii Zieloni. Teraz swoje propozycje zaprezentowali radni wrocławskich rad osiedlowych.

Oświadczenie 

Jako reprezentanci środowiska samorządów osiedlowych stanowczo sprzeciwiamy się zmianie w ordynacji wyborczej do wrocławskich Rad Osiedli mającej prowadzić do nieprzeprowadzania wyborów i niewyłaniania nowych radnych w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów w danym okręgu będzie równa liczbie mandatów do obsadzenia.
W naszym odbiorze posunięcie to ma na celu wzmocnienie tendencji marginalizacji Rad Osiedli. Propozycje tego typu, zamiast wspomagać tę najbliższą mieszkańcom formę samorządu, w swej istocie służą raczej jej zwalczaniu.

W naszym odbiorze propozycja ta stoi w rażącej sprzeczności z powszechnie przyjętymi
w naszym kraju normami dotyczącymi głosowań. Nie negujemy, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy. Nie można jednak zgodzić się, iż jest ona w tej kwestii całkowicie nieskrępowana. Ramą, w której powinny mieścić się tego typu uregulowania, są ogólnie obowiązujące zasady współżycia społecznego oraz szacunek  dla ducha prawa. Dla nas takim odniesieniem są zapisy Kodeksu Wyborczego. Jedna z jego zasad głosi, iż w przypadku równej liczby miejsc i kandydatów, mandaty obsadza się bez przeprowadzania wyborów. Zapewnia to ciągłość działalności organu oraz pozwala na oszczędność kosztów. Stoimy również na stanowisku, iż akty prawne niższego rzędu, winny być zgodne z aktami nadrzędnymi. Nawet na przysłowiowy „chłopski rozum” trudno zgodzić się z sytuacją, w której zasady wyboru do Rady Osiedla są bardziej restrykcyjne  niż w przypadku wyborów do sejmu czy senatu.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uchwalenia prawa tak szkodliwego dla rozwoju samorządności lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego, skargę przeciwko tej uchwale wniesiemy do wojewody, a jeśli będzie trzeba również do sądu administracyjnego

Forum Osiedlowe

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ