Sędzia Przyłębska: Legitymizowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego TK będzie naruszeniem konstytucji

maxresdefault (2).jpg

 

Stanowisko merytoryczne dotyczące udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Warszawa, 15 listopada 2016 roku

Julia Przyłębska

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 194 konstytucji składa się z  15 sędziów. Na dzisiejsze posiedzenie Zgromadzenia TK nie zostali zaproszeni sędziowie Henryk Cioch, Lech Morawski i Mariusz Muszyński, którzy wyrazili gotowość udziału w posiedzeniu.

Od dnia 16 sierpnia 2016 obowiązuje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016 . Art. 6 ust. 7 ustawy brzmi: ,,Sędzia po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes Trybunału przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego”.

Zgromadzenie Ogólne TK tworzą wszyscy sędziowie zgodnie z treścią przepisu art. 13 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

3 grudnia 2016 ślubowanie wobec Prezydenta RP złożyli sędziowie Henryk Cioch, Lech Morawski i Mariusz Muszyński. Uniemożliwianie im wykonywania obowiązków sędziów TK pozostaje w rażącej sprzeczności z art. 7 Konstytucji. Stanowi zaniechanie wykonania obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 7 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca 2016 r., wydanej na podstawie art. 197 Konstytucji.

Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego zwołane zostało w niezgodnym z ustawą i Konstytucją składzie.

W tym stanie rzeczy powstrzymam się od udziału w  Zgromadzeniu ze względu na jego niekonstytucyjny skład. Legitymizowanie obrad w niezgodnym z prawem składzie będzie bowiem naruszeniem Konstytucji i ustawy.

Ponadto informuję, że wykonuję nieprzerwanie obowiązki sędziego. Wzywanie mnie do udziału w rozprawach, których skład wyznaczony został niezgodnie z prawem, jak i w Zgromadzeniu Ogólnym, które liczy mniej niż konstytucyjny skład TK, czyli 15 sędziów, jest naruszaniem Konstytucji.

W sprawowaniu urzędu sędziego podlegam tylko Konstytucji RP. Moje stanowisko merytoryczne w sprawie obsady składów orzekających jak i Zgromadzenia Ogólnego TK jest znane. Próba wymuszenia odmiennego stanowiska stanowi ingerencję w moją konstytucyjnie gwarantowaną niezawisłość sędziowską.

fot. youtube.com

źródło: wpolityce.pl

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ