Polska na geopolitycznej szachownicy [relacja ]

geopolityka 3.JPG

W poniedziałek 21 listopada wrocławski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował spotkanie z panem Antonim Koniuszewskim, który przedstawił swój punkt widzenia na geopolityczne położenie Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej. Prelekcja połączona była
z prezentacją książki prelegenta pt.: „Polska na szachownicy”, na kartach której dokonuje on pewnego przeglądu różnych kwestii z zakresu polityki międzynarodowej łącząc kwestie bieżące z refleksją ogólniejszej natury.

Gość na wstępie podkreślił, iż  dla stosunków międzynarodowych podstawowe znaczenie ma  geografia fizyczna, w jej kontekście należy patrzeć na kwestie globalne. Patrząc szeroko, podzielił on świat na kontynenty i oceany do których przylegają morza zamknięte. Od najdawniejszych czasów kluczowym podziałem cywilizacji jest klasyfikacja wynikająca z zainteresowania morzem lub funkcjonowanie na lądzie. Cywilizacje morskie zainteresowane są przede wszystkim handlem, zaś lądowe kontrolowaniem przestrzeni lądowej a wraz z nią surowców i produkcji na określonym obszarze. Można powiedzieć, że oba typy państw wzajemnie się uzupełniają, państwa lądowe szukają sojuszników najczęściej wśród morskich i odwrotnie.

W sytuacji Polski ta deterministyczna wizja kształtowania się potęg ma dość kluczowe znaczenie. Jeżeli bowiem spojrzeć na mapę wielkiego superkontynentu jaki stanowi Europa wraz z Azją i ewentualnie północną częścią Afryki, to okazuje się, że nasz kraj znajduje się w istotnym geograficznie przesmyku pomiędzy blokiem północnoatlantyckim a tzw. „sercem lądu” czyli pasem ziemi rozciągającym się pomiędzy pustyniami Azji a północną tajgą. Za końcówkę tego obszaru prelegent uznał Wisłę lub Bóg. Obszar ten od południa zamknięty jest Karpatami, co czyni go jeszcze ważniejszym. Na tym wielkim obszarze istnieje kilka takich kluczowych przesmyków, których kontrolowanie jest istotne z punktu widzenia mocarstwa chcącego odgrywać tu kluczową rolę. Wykładowca wymienił tu jeszcze Kaukaz, a właściwie przesmyki, które pozwalają przemieścić się z północy na południe oraz Palestynę, która zamyka przestrzeń pomiędzy Azją a Afryką. Oba wymienione obszary były niedawno lub nadal są przedmiotami konfliktów zbrojnych.

Według Antoniego Koniuszewskiego Polska ma znaczenie dla państw zachodnioeuropejskich i Niemiec, a z drugiej strony Rosji. Dla Stanów Zjednoczonych,  jest terenem peryferyjnym i w razie sytuacji słabnięcia tego supermocarstwa, nie będzie ono szczególnie zainteresowane obecnością na tym obszarze. Obecność wojskową tego kraju na naszym terenie uznał on raczej za symboliczną, i w razie narastania sytuacji konfliktowej, pozbawioną znaczenia. Jeśli chodzi o konkretny scenariusz dla polityki polskiej, prelegent wypowiedział się za głębokim związkiem Polski z blokiem państw zachodnioeuropejskich, uważając jednocześnie, że tworzenie własnego ośrodka politycznego w postaci międzymorza na obecnym poziomie jest w zasadzie niewykonalne. Z drugiej strony wypowiadał się on pozytywnie o niektórych projektach gospodarczych wiążących Polskę z „sercem lądu” oraz Chinami, mając na myśli przede wszystkim ideę „nowego jedwabnego szlaku”, która w razie realizacji dała by naszemu krajowi szansę na zaistnienie w wymianie handlowej na wielką skalę.

Wiele opinii wygłoszonych przez gościa może być uznane za kontrowersyjne, być może, nie wszystkie są słuszne, niemniej przy kreśleniu scenariuszy dla polskiej polityki na najbliższe lata, wszystkie tego typu głosy należy brać pod uwagę i rozpatrywać pod kątem, Polskiego interesu narodowego.

h

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ