Sympozjum z okazji 60-lecia Ślubów Jasnogórskich w Powiecie Jaworskim

DSC_9937_fot_Paweł_Sasiela.jpg

W auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Z okazji przypadającej w tym roku 60 rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego odbyło się sympozjum naukowe poświęcone wydarzeniom sprzed ponad pół wieku. 

Sympozjum otworzyła dyrektor PCKZiU Lucyna Buczkowska. – Pragnę powitać szanownych gości cytatem z Prymasa Tysiąclecia: „Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą trudną drogą idzie się do wielkości”. Życzę wszytskim, abyśmy każdego dnia starali się wypełniać wolę Prymasa Tysiąclecia. Jest to trudne zadanie, ale jestem przekonana, że słowa, które usłyszymy podczas dzisiejszego sympozjum wzmocnią nas w tym zadaniu – mówiła dyrektor placówki.  

Następnie referat „O historii powstania Ślubów Jasnogórskich” wygłosili uczniowie PCKZiU, po którym wykład „Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński Wychowawca Narodu” wygłosił ks. bp dr Stefan Cichy. – W książce „Z rozważań nad kulturą ojczystą”, zawierającej przemówienia Księdza Prymasa znalazłem tekst wygłoszony przez Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 30 kwietnia 1964 roku. Wtedy w Jędrzejowie odbywały się uroczystości z okazji 200-lecia beatyfikacji błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, który po rezygnacjiz urzędu biskupiego był potem zakonnikiem cysterskim. Ksiądz Prymas wtedy mówił o błogosławionym Wincentym Kadłubku jako wychowawcy narodu. Wtedy pomyślałem, że może stąd znajdę ciekawe myśli, porządkujące bogaty materiał, który zebrałem. Ksiądz Prymas najpierw mówił o drodze do świętości błogosławionego Wincentego Kadłubka, potem o jego umiłowaniu do Ojczyzny, o obronie ludu i obronie wolności Kościoła. Myślę, że podobne zagadnienia możemy także przedstawić mówiąc o postaci Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – podkreślał ks. bp dr Stefan Cichy.

Ponadto wśród wygłaszających wyklady byli prof. PWT dr hab. Kazimiera Jaworska („Geneza i znaczenie Ślubów Jasnogórskich dla Narodu Polskiego”), ks. mgr-lic. Tomasz Bunikowski („Maryja w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia na podstawie wybranych listów pasterskich”), ks. mgr-lic. Paweł Sajdutko („Ikonografia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”) oraz wicestarosta Arkadiusz Baranowski („Rzeczypospolita jako przedmurze chrześcijaństwa w nauce Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”).

– Prymas oparł się w walce z komunizmem na głębokich związkach narodu polskiego z przeszłością. Za swoją misję dziejową uznał potwierdzenie w Polakach poczucia tradycji i ciągłości narodowej. Odbudowanie w Polakach wartości opartych na miłości, prawdzie i godności ludzkiej. Wskazywał na związek historii Polski z dziejami Kościoła Katolickiego – zaznaczał wicestarosta Baranowski.

Z kolei młodzież szkolna przedstawiła inscenizację na temat powstania Ślubów Jasnogórskich, a także rozstrzygnięto konkurs plastyczny „60 rocznica Ślubów Jasnogórskich w Powiecie Jaworskim”. Nagrody najlepszym wręczyli starosta Stanisław Laskowski i wicestarosta Arkadiusz Baranowski. W przerwie pomiędzy wykładami podziwiano natomiast wystawę dotyczącą Prymasa Tysiąclecia.

źródło: dolny-slask24h,pl

foto: Paweł Salesa

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ