5.WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK

ksiazki.jpg

Od 1 do 4 grudnia we Wrocławiu w Hali Stulecia będą się odbywały Targi Dobrej Książki Jedno z trzech (obok Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie i War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki) li­czą­cych się i wy­so­ko o­ce­nianych wydarzeń tego typu w kraju. Pro­pa­guje li­te­ra­tu­rę o wy­so­kich wa­lo­rach li­te­rac­kich oraz ar­ty­stycz­nych i ty­po­gra­ficz­nych. Targom towarzyszą spotkania z pisarzami, debaty, wykłady, wystawy oraz program warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży. Stałym elementem jest prestiżowy konkurs i nagroda „Pióro Fredry” przyznawana wydawcom za najlepszą książkę roku.

3 grudnia w godzinach 11.00-13.00 Kornel Morawiecki będzie podpisywał książkę “Niezłomni. Solidarność Walcząca”, a autor Alfred Znamierowski w godzinach 14.00-16.00.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ