PGNiG stawia 14 zarzutów ws. gazociągu OPAL

pgnig.png

 

Wczoraj działająca na niemieckim rynku gazu spółka PGNiG Supply & Trading GmbH zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decyzję Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu OPAL. Firma złożyła też wniosek o pilne wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez Komisję Europejską. To pierwsze z szeregu kroków prawnych, które PGNiG zamierza podjąć.

– Decyzje i tryb postępowania Komisji Europejskiej oraz niemieckiego regulatora rynku energii – Bundesnetzagentur są bezprecedensowe. Cofają rozwój konkurencyjnego rynku gazu i rozszerzają przywileje Gazpromu, co w konsekwencji może doprowadzić do uzyskania przez rosyjską firmę monopolu w dostawach gazu do Europy Środkowej i Wschodniej. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski i całego regionu – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.
 
PGNiG SA już wcześniej apelowało do Komisji Europejskiej o upublicznienie decyzji w sprawie gazociągu OPAL z 28 października 2016 r. Bez skutku. Również Bundesnetzagentur nie odpowiedziała na skierowany przez PGNiG SA wniosek o wgląd do decyzji w trybie dostępu do informacji publicznej. 
 
28 listopada br. niemiecka firma podpisała umowę z Gazpromem, Gazpromem Eksport oraz OPAL Gastransport GmbH zwalniającą właścicieli gazociągu z obowiązku pełnego stosowania unijnych przepisów dotyczącej dostępu strony trzeciej. Umowa ta wejdzie w życie 31 grudnia 2016 r. Zarówno PGNiG SA, jak i NAFTOHAZ Ukrainy zażądały natychmiast (odpowiednio 28 listopada i 1 grudnia 2016 r.) wstrzymania wykonania tej umowy, nie otrzymały jednak na swoje żądania pozytywnej odpowiedzi ze strony Bundesnetzagentur.
 
W ocenie kancelarii niemieckich, tryb i sposób procedowania w tej sprawie przez Bundesnetzagentur są bezprecedensowe i sprzeczne z przepisami niemieckiego prawa. PGNiG SA, PGNiG Supply & Trading oraz inne podmioty działające na rynku niemieckim zostały pozbawione prawa do ochrony swoich interesów, jakie przysługuje im na podstawie niemieckiej konstytucji i przepisów powszechnych. W związku z tym 1 grudnia zarząd PGNiG SA  postanowił zaskarżyć decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE. 4 grudnia 2016 r. skargę do Trybunału złożyła spółka PGNiG Supply&Trading GmbH. Firma złożyła też wniosek o wstrzymanie w trybie pilnym, tj. do 23 grudnia 2016 r. wykonania decyzji Komisji Europejskiej. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku automatycznie wstrzymuje wykonanie umowy pomiędzy Bundesnetzagentur, OPAL, Gazprom i Gazprom Eksport.
 
Spółka PGNIG Supply & Trading GmbH należy w 100 procentach do PGNiG SA. Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną gazu ziemnego oraz energii elektrycznej na rynku niemieckim.

źródło: niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ