Ustawa ws. opiekunów osób niepełnosprawnych podpisana

sejm robert.jpg

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą opiekunów osób z niepełnosprawnością. Problemy niniejszej grupy osób były nagłaśniane od paru lat. W przeciągu tego okresu nastąpiły pewne zmiany, nie rozwiązały one jednak najistotniejszego problemu dotyczącego opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zasadnicza bowiem komplikacja pojawiała się w momencie śmierci podopiecznego.  Trzeba tu mieć na względzie fakt, iż większość opiekunów to osoby niepracujące, które z  uwagi na ciężki stan podopiecznego musiały zrezygnować z pracy, czy też w ogóle nie mogły jej podjąć. Zgodnie z nową ustawą, osoba taka  uzyskuje statut bezrobotnej, mimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy. Opiekunowi przysługuje  zatem prawo do zasiłku zgodnie z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi osób, które uzyskały prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dzieje się tak w przypadku, jeśli utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, bądź zasiłku dla opiekuna była spowodowana śmiercią osoby, nad którą sprawowano opiekę.

To samo rozwiązanie zastosowano przy prawie do świadczenia przedemerytalnego. Tu obowiązuje (tak jak i w przypadku osoby zwolnionej z pracy) uzyskanie odpowiedniego wieku i przepracowanego czasu. Opiekun do dnia śmierci podopiecznego musi mieć ukończone 55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn i  przepracować co najmniej 20 lat w przypadku  kobiety i 25  mężczyzny.

autor: Witold Szprynger

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ