Jest przetarg na przebudowę ul. Buforowej

buforowa.1.jpg

Na wiosnę może ruszyć bardzo wyczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulicy Buforowej. Wrocławskie Inwestycje właśnie ogłosiły przetarg na realizacje tego projektu. Popularna trasa z południowego-wschodu Wrocławia do autostrady A4 czy wschodniej obwodnicy Wrocławia jest w fatalnym stanie. Na remont czekają najbardziej mieszkańcy Jagodna.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ul. Buforowej, na odcinku od wiaduktu kolejowego nad ul. Bardzką do granicy miasta Wrocławia. Wykonawca będzie musiał liczyć się z rozbiórką starego wiaduktu i budowie nowego wiaduktu kolejowego wraz z uzyskaniem dla całości inwestycji pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie dotyczy całej ok. 3-kilometrowej ulicy Buforowej, łącznie z wiaduktem kolejowym. Ten ostatni będzie rozbudowany tak by zmieściły się pod nim dwie jezdnie i w przyszłości torowisko tramwajowe. Dwujezdniowy odcinek nowej drogi powstanie do skrzyżowania z ul. Konduktorską. Dalej budowana będzie jedna jezdna, aczkolwiek przebudowana zostanie także funkcjonująca obecnie jezdnia Buforowej. Jednak przeznaczona ona będzie głównie dla komunikacji zbiorowej, pieszych i rowerzystów.

wizualizacja inwestora

– W ramach inwestycji prowadzona będzie rozbudowa drogi na odcinku od przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 285 relacji Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście do granicy miasta Wrocławia. Wśród zadań jest też budowa odwodnienia, oświetlenia drogowego, miejskiego kanału technologicznego MTTK, budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach oraz usunięciem kolizji z istniejącą siecią sanitarną, gazową, wodociągową, elektroenergetyczną i teletechniczną – czytamy w opisie zamówienia.

Lista zadań jest naprawdę imponująca. Wykonawca będzie musiał najpierw dokonać inwentaryzacji istniejącego majątku drogowego i działek, przygotować teren budowy i zaplecze techniczne, zaprojektować i uzyskać zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego, wykonać pomiary i niezbędne rozbiórki. Zmienią się również wszystkie skrzyżowania z drogami bocznymi, powstaną drogi rowerowe, chodniki, azyle dla pieszych i nowe zatoki autobusowe. Wykonawca będzie musiał również nasadzić zieleń. Planuje się posadzenie prawie dwóch tysięcy drzew i ponad 11 tys. mkw. krzewów. Wprawdzie obrońcy zieleni zwracają uwagę, że w tym rejonie jest równie dużo drzew do wycięcia, jednak przedstawiciele WI na briefingu poświęconym temu zadaniu tłumaczyli, że w większości chodzi o drzewa owocowe.

– Drzew owocowych jest prawie 1400, kilkaset drzew to samosiejki, drzew o średnicy pnia ponad 0,5 m mamy zaledwie 65 sztuk. Nasadzenia kompensacyjne o wartości 6,5 mln zł pokazują, że dbałość o zieleń w tym projekcie jest jednym z priorytetów – mówi kierownik projektu WI Łukasz Cwojdziński.

Pierwszych prac powinniśmy spodziewać się w II kwartale przyszłego roku. Ich zakończenia w IV kwartale 2018 r. Projekt objazdów przygotuje wykonawca wyłoniony w przetargu, jednak zamierzenia są takie by przez cały czas trwania robót utrzymać ruch na Buforowej.

Inwestycja będzie finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Termin składania ofert został wyznaczony na 12 stycznia 2017 roku. Prace mają ruszyć w 2017 roku.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ