Będzie połączenie kolejowe do Jelcza – są konkrety

pociagi dolny slask.jpg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i partnerzy: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz-Laskowice podpisały dziś (19 grudnia) umowę, która zapoczątkuje realizację projektu o wartości ponad 58 mln zł. Chodzi o rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice i przywrócenie przewozów pasażerskich. Projekt dotyczy odnowy 21 km jednotorowej, częściowo zelektryfikowanej linii na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice.

Linia prowadzi przez miejscowości w gminie Czernica (np. Chrząstawa, Nadolice, Dobrzykowice) i osiedla wrocławskie Wojnów, Strachocin, Kowale do stacji Wrocław Sołtysowice (rejon CH Korona). Samorządy (wojewódzki i lokalne) chcą przywrócić przewozy pasażerskie, szczególnie potrzebne w godzinach szczytów komunikacyjnych, gdy wjazd do Wrocławia jest przeciążony.

Korzyści dla mieszkańców

– To przedsięwzięcie jest bardzo ważne dla Wrocławia. Da co najmniej dwie główne korzyści. Po pierwsze, szanse na zmniejszenie samochodowego ruchu wjazdowego do Wrocławia, gdyż powstanie dla mieszkańców przyległych miejscowości oferta kolejowa oraz duży parking na granicy miasta, po drugie, mieszkańcom osiedli Wojnów, Strachocin, Kowale oraz pracownikom zakładów pracy w rejonie Kowal i Swojczyc da możliwość skorzystania z przewozów kolejowych z  do centrum miasta – mówi Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia

Inwestycje PKP Polskich Linii kolejowych S.A. poprawiają komunikacje w województwie  i aglomeracji wrocławskiej

– Po modernizacji linii w kierunku Legnicy, Poznania, Jeleniej Góry to kolejne przedsięwzięcie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które poprawia komunikację w aglomeracji wrocławskiej. Dzięki tym projektom, kolej tworzy dobrą alternatywę dla transportu drogowego. A już zmodernizowane i nowe przystanki i stacje, np. Wrocław Leśnica, Wrocław Popowice, Wrocław Różanka, Wrocław Mikołajów, zapewniają wygodny dostęp do pociągów – mówi Jerzy Dul, dyrektor Śląskiego Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PLK. 

Odnowienie linii Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice oznacza krótsze podróże i wyższy poziom bezpieczeństwa. Wykonane zostaną prace związane z wymianą toru, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji oraz naprawą obiektów inżynieryjnych. Planowana jest również przebudowa przejazdów, co poprawi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Komfort obsługi pasażerów zapewni budowa i doposażenie nowych i polepszeniem parametrów istniejących peronów. Zwiększy się dostępność linii dla podróżnych, bo projekt przewiduje budowę bezpiecznych: dojść pieszych, dojazdów, parkingów Park&Ride i Bike&Ride. Ten zakres realizować będą partnerzy projektu: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz Laskowice.

Połączenia na odnowionej linii najpewniej wejdą w życie wraz z nowym rozkładem jazdy w grudniu 2019 roku.

Realizacja projektu

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Został już wybrany wykonawca prac studialnych na kwotę: 828 800,00 zł. Studium wykonalności będzie gotowe w pierwszej połowie 2018 r. Dalsze prace prowadzone będą w trybie „projekt i budowa”. Planowana data rozpoczęcia 10.2018 – zakończenia 12.2019 r.

Szacunkowy koszt projektu wynosi 58 389 801,55 zł netto, w tym:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe  –  54 739 801,55 PLN
  • Gmina Wrocław – 1 650 000,00 zł
  • Gmina Czernica – 1 250 000,00 zł
  • Gmina Jelcz Laskowice – 750 000,00 zł

 

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ