Mieszkańcy Wielkiej Wyspy protestują przeciwko pomysłowi usytuowania koszy pod oknami

ghgh.png

Mieszkańcy Wielkiej Wyspy protestują przeciwko pomysłowi usytuowania koszy pod oknami. W tej sprawie interweniował radny Krystian Mieszkała: 

Do końca lutego 2017 roku spółka Wrocławskie Mieszkania opracuje wstępną koncepcję nowej organizacji miejsc zbiórki odpadów na Sępolnie w obrębie ulic Partyzantów – Waryńskiego – Dembowskiego. Oprócz wyznaczenia nowych miejsc zbiórki i zlikwidowaniem starych, wykonane zostaną drogi dojazdu i dojścia, wycięte będą stare topole i krzewy (w ich miejsce pojawią się żywopłoty), częściowo rozebrane zostaną niektóre mury przylegające do starych „śmietnisk”, a także pojawią się nowe nasadzenia. To odpowiedź wiceprezydenta Wrocławia Wojciecha Adamskiego na interpelację radnego Krystiana Mieszkały  z 28 listopada 2016 r.

Mieszkańcy (w tym ci, którzy protestują przeciwko nowym lokalizacjom) mają uzyskać możliwość wpływu na ostateczny projekt.  Kiedy odbędą się konsultacje? Wiosną. – Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych wstępnie planowany jest do końca maja 2017 roku. Zapewniam, że we właściwym momencie prac mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażenia swojego stanowiska – informuje wiceprezydent Adamski.

Tymczasem do Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice wciąż spływają protesty od kolejnych wspólnot mieszkaniowych z rejonu ulicy Dembowskiego oraz przyległych. Kto protestuje? Wszyscy ci, którzy mają mieszkania najbliżej nowo planowanych miejsc gromadzenia odpadów. Katalog zarzutów jest obszerny, od nie zachowanej przepisowej odległości od budynków mieszkalnych, poprzez zagrożenie uciążliwym smrodem, szczurami, spadek wartości mieszkań, „burzenie zabytkowych murków” czy utrudniony dojazd do budynków. Mówiąc najprościej – nikt nie chce mieszkać w najbliższym sąsiedztwie śmietnika.

Magistrat ma jednak swoje argumenty.

„Na przestrzeni ostatnich lat otrzymywaliśmy i otrzymujemy wiele pisemnych i telefonicznych interwencji od samych mieszkańców, Rady Osiedla i lokalnej gazety. Dotyczą sposobu zagospodarowania części ogródków. Większość jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, jako warzywno-kwiatowe, jednak część służy jako miejsca postojowe i parkingowe, wznoszone są na nich (zwłaszcza od strony ulic) nielegalne obiekty, tj. wiaty, altany, garaże. Obiekty te są często wznoszone w sposób prowizoryczny, z użyciem różnych materiałów, różnych gabarytów. Takie działania mieszkańców powodują, że osiedle przybiera widok miejsca nieestetycznego, ponadto wywołuje międzysąsiedzkie konflikty” – czytamy w odpowiedzi na interpelację. Część mieszkańców aprobuje działania zmierzające do ustalenia dzierżawców i użytkowników łamiących prawo i popiera likwidowanie samowoli budowlanych, jednak inni są temu przeciwni.

Skąd w ogóle „śmieciowa rewolucja” na Sępolnie? Urzędnicy jako pierwszorzędne podnoszą kwestie prawne. „Obecnie wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów są niezgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Ponadto powierzchnia tych miejsc jest zbyt mała, aby pomieścić wymaganą liczbę kontenerów na odpady. Powoduje to bałagan i zaleganie odpadów luzem, a tym samym kolejne skargi” – wyjaśniają. I zarazem przyznają: konieczne jest „poświęcenie” tych kilku ogródków.

Jak wyglądała selekcja i dlaczego akurat te konkretne ogrody przeznaczono na „poświęcenie”? W spółce Wrocławskie Mieszkania zapewniają, że sprawę tę wielokrotnie analizowano. Wybrano te ogródki, które albo są użytkowane bez tytułu prawnego, albo w oczywisty sposób ich dzierżawcy lub użytkownicy łamią zapisy umów dzierżawy.

Te wyjaśnienia nie przekonują protestujących. Zanosi się na burzliwe konsultacje społeczne „śmieciowego” projektu. Te mają rozpocząć się wiosną 2017 roku.

 

autor : Jakub Horbaczewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj