Eksportowe wsparcie dla firm

kasa 24.jpg

Nowa pula dotacji daje obecnym i przyszłym eksporterom wiele nowych możliwości

Coraz więcej polskich firm swoimi produktami zdobywa świat. Dzięki rosnącej pozycji małych i średnich przedsiębiorstw, które w ekspansji międzynarodowej coraz chętniej i częściej korzystają ze wsparcia Funduszy Europejskich, Polska osiągnęła w końcu stabilną przewagę eksportu nad importem. W pierwszej połowie tego roku nasz eksport wzrósł o 5,6 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., przy jednoczesnym wzroście importu o 3,0 proc.

Dotacje

Dotacje na tzw. internacjonalizację przedsiębiorstw, czyli rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne i pozyskanie nowych rynków zbytu za granicą, są udzielane z programów regionalnych województw oraz programu Polska Wschodnia (obejmującego województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Dofinansowanie może pokryć część kosztów badań rynku i opracowania wraz z doradcą strategii ekspansji międzynarodowej. Jeżeli jest taka potrzeba, unijna dotacja obniży też koszty przygotowania produktów od strony marketingowej i formalnej do wymagań kraju, w którym chcemy rozwijać sprzedaż. W części województw można włączyć do dofinansowania także koszty związane z uzyskaniem niezbędnych na rynkach zagranicznych certyfikatów.

Wsparcie udzielane jest również na udział w targach i misjach gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że warunki dofinansowania różnią się od siebie w programach z poszczególnych województw. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z możliwościami oferowanymi w jego regionie.

Programy branżowe

Inny rodzaj wsparcia przewidziany jest w programie krajowym Inteligentny Rozwój. Dofinasowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy, które chcą wziąć udział w tzw. branżowych programach promocji. Będą one realizowane przez najbliższe trzy lata, dla 12 branż, które mają największe szanse na sukces. To zestaw działań wspierających eksport polskich produktów na rynki pozaeuropejskie.

Aby uzyskać dofinansowanie do udziału w branżowym programie promocji, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o dotację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach poddziałania Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand. Najbliższy nabór wniosków zostanie ogłoszony już wkrótce.

autor: Monika Niewinowska

źródło: wsieci.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ