Wrocław przeznaczy na rady osiedli 15 mln zł ale dysponować nimi będą urzędnicy. Czy to rozwiąże problemy radnych osiedlowych ?

radni.jpg

Od kilku miesięcy  toczy się medialny spór radnych osiedlowych z urzędnikami miejskimi w sprawie funkcjonowania Rad Osiedli. Magistrat proponował radykalne zmiany w statucie. Jeśli zostałyby uchwalone, to rad byłoby o wiele mniej, bowiem jeden z proponowanych przez UM zapisów  mówił o zarejestrowaniu większej liczby kandydatów, niż jest miejsc w radzie.

“To automatycznie zlikwiduje niektóre rady, mówi Błażej Symczak z Rady Osiedla Ołbin (Forum Osiedlowe), czasem ilość kandydatów jest taka sama ile miejsc. Dlatego radni osiedlowi postanowili zawalczyć nie tylko o pozostawienie rad osiedlowych ale również o zwiększenie ich kompetencji. Potrzebne jest również dodatkowe finansowanie na inwestycje osiedlowe.

Władze miasta odstąpiły od tego radykalnego przepisu ale kwestią otwartą pozostaje sprawa przyszłości rad osiedli, ponieważ obecne ich funkcjonowanie upośledza brak należytych kompetencji. Propozycje rad osiedli by mogły one dysponować środkami budżetowymi w celu dokonywania wydatków inwestycyjnych są bagatelizowane przez urzędników. Należy jednak zaznaczyć, że w budżecie na 2017 zabezpieczono około 15 mln na działania rad osiedli ale problem w tym, że o ich podziale w dalszym ciągu będą decydowali urzędnicy. 

 Stanisław Rogala (Przewodniczący Zarządu Osiedla Borek / Forum Osiedlowe) uważa, że :

Kompetencje Samorządów Osiedli,ustalone w 2003 r.,w aktualnych ocenach  są daleko niewystarczające. Tak myślą nie tylko działacze samorządów osiedli/ społecznicy/ ale i także zwykli mieszkańcy,którzy konfrontując swoje wnioski do rad z ich najczęściej bezsilnymi wystąpieniami do agend gminy Wrocław dochodzą do słusznego wniosku,że skoro rady są w niewielkim stopniu skuteczne to czy są w ogóle  potrzebne. Niestety Wrocław jest zarządzany,ze społecznego p. widzenia, autokratycznie. Zwasalizowana wobec ośrodka politycznego większość rady miejskiej nie potrafi/nie ma odwagi ?/ samodzielnie generować poglądów na sprawy miasta. Czy Prezydent musi ją w tym wyręczać ?

Według radnego najważniejsze zmiany powinny polegać na :

1 wnioski składane przez rady obligatoryjne powinny uzyskiwać odpowiedzi;

2 zagadnienia dot. osiedli powinny być dyskutowane z zapraszanymi przez komisje RM/agendy miejskie/  przedstawicielami samorządów;

3  osiedla do realizacji własnych zadań inwestycyjnych powinny mieć w puli finansów miasta zagwarantowane środki od kilkuset tys. zł. wzwyż, w zależności od ich wielkości. Określanie zadań/sposób ich wykorzystania/ określałyby uchwały RO

natomiast ich realizacją powinny zajmować się służby miejskie.

4  samorządy osiedli powinny uczestniczyć w procesie opiniowania projektów do WBO,zwłaszcza dotyczących ich terenu,zaś ich opinie o projektach dotyczących infrastruktury/chodniki,jezdnie,etc./ powinny być wiążące dla organów gminy.

Uwzględnienie powyższych propozycji, tj nadanie rzeczywistych kompetencji samorządom  wzmocni ich podmiotowość,umocni więzi z lokalna społecznością i przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców jako gospodarzy swojego osiedla – dodaje radny Rogala

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ