Rodzice z TSP 119 wciąż walczą

r21.jpg

Wczoraj, tj. 28 grudnia 2016 r. w Departamencie Edukacji Wrocławia odbyło się spotkanie przedstawicieli rodziców dzieci z Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu z Dyrektorem Departamentu p. Jarosławem Delewskim.
 

Podczas trwającej blisko dwie godziny rozmowy p. Dyrektor podtrzymał wcześniejsze stanowisko Urzędu Miasta o formalnej likwidacji szkoły i włączeniu jej w struktury pobliskiej SP 99, powołując się na konieczność opracowania nowej siatki szkół w związku z, mającymi wkrótce wejść w życie, przepisami prawa oświatowego.
 
Równocześnie, p. Dyrektor Delewski podkreślił, że jeśli Urząd Miasta, który jest zwolennikiem istnienia placówki, otrzyma rozwiązanie prawne (np. poprzez odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji), dokona na tej podstawie niezbędnych korekt w siatce szkół i zapewni samodzielne istnienie TSP 119.
 
Podczas spotkania rodzice poruszyli istotną kwestię, jaką jest zagrożenie utraty obecnych zasad funkcjonowania szkoły i prowadzenia terapii, po połączeniu z SP 99. W odpowiedzi p. Dyrektor Delewski potwierdził, że utrzymanie dotychczasowego stylu pracy i prowadzenia terapii w szkole nr 119 jest wolą Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza, wyrażoną przez niego jednoznacznie podczas spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców TSP 119 przed sesją Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2016 r.
 
Rodzice podkreślają, że pomimo deklarowanej przychylności Magistratu zaproponowana struktura prawna (połączenie szkół) nie daje żadnych gwarancji, że wypracowana przez 20 lat istnienia TSP 119 kultura i styl pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i ich rodzicami zostaną zachowane. Będzie to z pewnością temat do dalszych dyskusji. Zwłaszcza, że na 3 stycznia 2017 r. zaplanowana jest w szkole wizyta Kuratora Oświaty.
 
 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ