Poradnik dla mieszkańców kamienic – prawo do lokalu

mieszkania w gore.jpg

Prawo do lokalu komunalnego

Prawo do lokalu komunalnego przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (ani oni ani ich współmałżonkowie nie posiadają mieszkania, domu lub spółdzielczych praw do lokalu), ich średni dochód z ostatnich 3 miesięcy na członka rodziny wynosi poniżej 550 proc. najniższej emerytury dla 1 osoby, 400 proc. najniższej emerytury dla rodzin wieloosobowych (dane na podstawie prawa miejscowego w Łodzi).

Informacje o wysokości dochodów, na podstawie których określa się prawo do lokalu komunalnego dostępne są w każdym urzędzie miasta/gminy.

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego posiadają osoby, które: nie mają tytułu prawnego do żadnego lokalu; ich średni dochód z ostatnich 3 miesięcy na członka rodziny wynosi poniżej 90 proc. najniższej emerytury dla 1 osoby, 60 proc. najniższej emerytury dla rodzin wieloosobowych

Stan prawny kamienicy

Stan prawny kamienicy, w której mieszkasz jest bardzo ważny. Spróbuj ustalić, czy jest to własność gminy, współwłasność, własność prywatna, nieustalony stan własności.

W tym ostatnim przypadku zdarza się, że nieruchomością zarządza gminna administracja.

Pytanie o zasady zarządzania kamienicą oraz jej stan prawny należy skierować do Wydział Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta/Gminy

Problemy z wykupem mieszkania

Jeśli od lat starasz się o wykup swojego mieszkania i napotykasz na nieuzasadnioną odmowę, sprawdź, czy przypadkiem ktoś nie interesuje się przejęciem kamienicy bądź udziałów w niej.

Wystąp na piśmie do administracji o uzasadnienie odmowy. W wypadku braku uzasadnienia zgłoś ten problem do Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Dane teleadresowe znajdziesz na stronie internetowej www.ecio24.pl.

Obowiązek powiadomienia o zmianie właściciela / zarządcy

Powiadomienia pisemne o zmianie właściciela/zarządcy nieruchomości powinien przesłać lokatorom dotychczasowy zarządca czyli administracja. Z odpowiednim wyprzedzeniem lokatorów powiadomić powinien też ten, kto przejmuje nieruchomość.

Nowy zarządca (właściciel) ma obowiązek wskazać mieszkańcom prawidłowy numer konta, na które mają dokonywać opłat. Informacja musi być doręczona skutecznie (za potwierdzeniem odbioru).

Rozliczenie kaucji

Kaucje, które lokatorzy wpłacali wcześniej powinny być uwzględnione w umowie. Przy przejmowaniu nieruchomości muszą być przekazane osobie, która ją przejęła.

Od tego momentu na nowym właścicielu spoczywa obowiązek rozliczenia się z tych pieniędzy z najemcami w momencie zakończenia najmu. Cała kwota powinna być zwrócona, chyba, że w wynajmowanym mieszkaniu są jakieś szkody, zniszczenia. Wtedy właściciel może pokryć koszt naprawy właśnie z tej kaucji.

UWAGA: po odliczeniu należnej za naprawę kwoty reszta pieniędzy nadal podlega zwrotowi!

Wszelkie inne wpłaty dodatkowe czy tzw. odstępne przekazane właścicielowi nieruchomości bezpośrednio bądź za pośrednictwem biura powinny być udokumentowane (potwierdzenie).

auto: Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

źródło: gazeta Obywateska

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ