Sprawdź, gdzie uzyskasz w 2017 bezpłatną pomoc prawną we Wrocławiu

prawo ładne nowe.jpg

Od początku roku 2016 na terenie Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

We Wrocławiu dostępnych jest 25 takich punktów. Na spotkanie można umówić się telefonicznie lub online: aktualny harmonogram spotkań na 2017 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2016 r. we Wrocławiu zostało utworzonych 25 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 25 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 12 prowadzonych jest przez adwokatów i radców prawnych, a 13 przez organizacje pozarządowe. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Rezerwacja – telefonicznie lub online

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej możesz umówić telefonicznie pod numerem tel. 71 777 77 77 lub online – TUTAJ. Na stronie internetowej wystarczy wybrać adres jednego z 25 punków nieodpłatnej pomocy prawnej, określić godzinę spotkania i podać swój adres mailowy dla potwierdzenia wizyty. Co ważne, w formularz zgłoszeniowym zaznaczone są zarezerwowane już terminy spotkań.

Dla kogo?

Pomoc mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • młodzież do 26 roku życia;
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje pomoc?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna we Wrocławiu – harmonogram 2017
nr punktu Jednostka w której znajduje się punkt adres dni i godziny obsada
1 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6 pn.-pt. 11.00-15.00 ADWOKACI
2 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6 pn.-pt. 15.00-19.00 ADWOKACI
3 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grabiszyńska 236 śr. 12.00-16.00 pn., czw., pt. 15.00-19.00 sb. 10.00 – 14.00 ADWOKACI
4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Nadodrzańskie Centrum Wsparcia  ul. Rydygiera 43 pn.-pt. 8.00-12.00 ADWOKACI
5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Nadodrzańskie Centrum Wsparcia  ul. Rydygiera 43  pn.-pt. 12.00-16.00 ADWOKACI
6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Nadodrzańskie Centrum Wsparcia  ul. Rydygiera 43 pn.-pt. 16.00-20.00 ADWOKACI
7 Rada Osiedla Krzyki-Partynice ul. Wiosenna 14 pn.-pt. 12.00-16.00 RADCY PRAWNI
8 Rada Osiedla Powstańców Śląskich ul. Gajowicka 96a pn.-pt. 12.00-16.00 RADCY PRAWNI
9 Rada Osiedla Szczepin ul. Zachodnia 1 pn.-pt. 8.00-12.00 RADCY PRAWNI
10 Rada Osiedla Szczepin ul. Zachodnia 1 pn.-pt. 12.00-16.00 RADCY PRAWNI
11 budynek Urzędu Miejskiego al. Kromera 44 pn.-pt. 8.00-12.00 RADCY PRAWNI
12 budynek Urzędu Miejskiego al. Kromera 44 pn.-pt. 12.00-16.00 RADCY PRAWNI
13 Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów ul. Swojczycka 118 pn.-pt. 8.00-12.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
14 Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów ul. Swojczycka 118 pn.-pt. 12.00-16.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
15 Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. ul. Rękodzielnicza 1 pn.-pt. 8.00-12.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
16 Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. ul. Rękodzielnicza 1 pn.-pt. 12.00-16.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
17 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 8.00-12.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
18 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 12.00-16.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
19 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 16.00-20.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
20 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 8.00-12.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
21 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 12.00-16.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
22 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 16.00-20.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
23 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 8.00-12.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
24 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 12.00-16.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
25 lokal w zasobie powiatu M. Wrocław ul. Ignuta 125 pn.-pt. 16.00-20.00 punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową
Umów się na spotkanie poprzez Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca tel. +48 71 777 77 77

 

źródło: wroclaw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ