Zakończono kolejny semestr „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”

W sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego gościliśmy wczoraj ostatnich, w bieżącym semestrze szkolnym, uczestników prowadzonych przez nas lekcji. Tym samym za nami kolejny, bardzo udany pod względem ilości oraz aktywności uczestników, semestr zajęć. Z przyjemnością możemy poinformować, że w jego trakcie – od 14 września 2016 roku do 4 stycznia 2017 roku – odwiedziło nas łącznie 1981 młodych Dolnoślązaków.

Sam rok 2016 okazał się absolutnie rekordowym, jeśli chodzi o frekwencję – przez dwa ostatnie semestry przeprowadziliśmy zajęcia dla ponad 4100 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Sala posiedzeń Sejmiku niejednokrotnie wypełniona była do ostatniego miejsca, za co dziękujemy przede wszystkim opiekunom grup – bez Państwa chęci oraz zaangażowania z pewnością nie byłoby to możliwe. W szczególności chcemy podziękować tym szkołom, które decydują się do nas wracać, często kilkukrotnie w jednym semestrze szkolnym.

Jak co semestr, podsumowaliśmy nasze zajęcia w formie graficznej, prezentującej ilość oraz przekrój uczestników „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie” w minionym oraz poprzednich semestrach. Z przyjemnością informujemy, że łączna liczba uczestników lekcji po trzech latach realizacji zadania wynosi dokładnie 9126, a już w przyszłym semestrze przekroczy ona zapewne granicę dziesięciu tysięcy osób. W strukturze uczestników wciąż zauważalna jest przewaga uczniów gimnazjów (47% ogółu w ostatnim semestrze szkolnym, 48% w ostatnich trzech latach) oraz uczniów przyjeżdżających do nas spoza Wrocławia (67% w ostatnim semestrze, 62% na przestrzeni trzech lat).

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanymi przez nas wykresami, a po przerwie przeznaczonej na ferie zimowe – do udziału w kolejnym semestrze „Lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie”!

źródło: umwd.dolnyslask.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ