Apel Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie spalania odpadów w instalacjach grzewczych

smog.jpg

W związku z notowanym dziś rano pogorszeniem jakości powietrza we Wrocławiu (przekroczeniami norm dopuszczalnych ilości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu), wynikającym m.in. z niskich temperatur i braku wiatru, apelujemy do wrocławian, by ograniczyli do niezbędnego minimum przebywanie na powietrzu.

Apelujemy do mieszkańców Wrocławia o niespalanie śmieci i paliw gorszej jakości w domowych paleniskach. Przypominamy, że jakość powietrza zależy przede wszystkim od tego, czym palimy w piecach i kotłach domowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do jakości paliw stosowanych w najbliższym otoczeniu prosimy o kontakt ze Strażą Miejską (numer 986 lub SMS alarmowy 608 302 302), która ma uprawnienia do kontroli tego, czym palimy w piecach.

Nie spalaj odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów!

W 2016 roku Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej (Ekopatrol) przeprowadził 2310 kontroli, z czego 2035 kontroli dotyczyło instalacji grzewczych (pieców) oraz 275 kontroli dotyczyło spalania odpadów na powierzchni ziemi  (ognisk). W wyniku tych kontroli ujawniono 151 wykroczeń, tj. udzielono 14 pouczeń, nałożono 126 mandatów karnych na kwotę 25500 zł, skierowano 11 wniosków o ukaranie.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ