Prezydent Andrzej Duda: Chcemy intensyfikować relacje gospodarcze z zagranicą

dudapl.jpg

– Jako głowie polskiego państwa bardzo zależy mi, aby kontakty na najwyższym szczeblu uruchamiały i pogłębiały współpracę inwestycyjną. Dlatego w najbliższych latach chcę odwiedzić zwłaszcza te kraje, w których Polska była zbyt mało aktywna w zakresie relacji gospodarczych. Tak, abyśmy mogli poznać swój potencjał oraz odkryć nowe możliwości działania – powiedział dziś prezydent Andrzej Duda, podczas jednego z przemówień na noworocznym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym.
'Umocniła się współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej”

– Wspólnotę pomiędzy narodami i państwami Polska chce rozwijać na dwóch płaszczyznach: politycznej i gospodarczej. Będziemy ją budować w oparciu o trzy kręgi koncentryczne: regionu, kontynentu oraz świata. Kręgi te nie są wobec siebie przeciwstawne. Odwrotnie – powinny się wzajemnie uzupełniać – powiedział Andrzej Duda.

– Odnosząc się do naszego regionu, chciałbym, aby w 2017 roku umocniła się współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także okrzepła inicjatywa współpracy państw „Trójmorza”. Zależy mi, aby w obszarze położonym pomiędzy Morzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym intensywniej rozwijały się połączenia infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie energetyki i transportu. Dynamizacja tej współpracy będzie celem II Szczytu państw Trójmorza, który chcę zorganizować w Polsce w początkach lipca 2017 roku. – dodał prezydent.

„Potrzebujemy refleksji na temat zasad integracji europejskiej”

– Jeżeli chodzi o Europę, będę konsekwentnie wspierał działania zmierzające do rozwiązania problemów, z którymi zmaga się obecnie nasz kontynent. Zależy mi, żeby Europa, która w tym roku przejdzie przez proces wyborczy w wielu państwach, osiągnęła poziom stabilności wewnętrznej umożliwiający podjęcie wspólnego wysiłku reformy Unii Europejskiej. Reformy, która przywróci Unii zaufanie jej obywateli. Potrzebujemy dziś refleksji na temat zasad integracji europejskiej. Tak, aby odnaleźć równowagę pomiędzy utrzymaniem jedności UE, a społeczną potrzebą wpływu na bieg europejskich spraw – zaznaczył prezydent Duda.

– W zakresie aktywności globalnej, zależy nam na utrzymaniu wysokiej dynamiki relacji transatlantyckich, we współpracy z nową administracją amerykańską. Więź transatlantycka przynosi bowiem wymierne korzyści partnerom po obu stronach Oceanu – dodał Andrzej Duda.

„Zależy mi na współpracy w obszarze innowacyjności”

– Jednocześnie chcemy zintensyfikować relacje gospodarcze z naszymi zagranicznymi partnerami. Jako głowie polskiego państwa bardzo zależy mi, aby kontakty na najwyższym szczeblu uruchamiały i pogłębiały współpracę inwestycyjną. Dlatego w najbliższych latach chcę odwiedzić zwłaszcza te kraje, w których Polska była zbyt mało aktywna w zakresie relacji gospodarczych. Tak, abyśmy mogli poznać swój potencjał oraz odkryć nowe możliwości działania. W szczególnym stopniu zależy mi na współpracy w obszarze innowacyjności, której nośnikiem są dziś często młode, kreatywne przedsiębiorstwa – zapowiedziała głowa państwa.

źródło: Telewizja Repbulika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ