Radni apelują do Marszałka ws. Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Konferencja w Brzegu Dolnym: Marszałek Cezary Przybylski z partyjnymi kolegami Aleksandrem Markiem Skorupą (z lewej)  i Michałem Jarosem (z prawej). Fot. UMWD

Przedstawiciele RAD OSIEDLI (OŁTASZYN, KRZYKI – PARTYNICE, WOJSZYCE I JAGODNO ) wystosowali apel do Marszałka Przybylskiego o  rozpoczęcie budowy drogi w zaplanowanym kształcie (tj. przez Wysoką).

Samorządowcy wnoszą o pilne rozpoczęcie realizacji południowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w wariancie podstawowym tj. przez wieś Wysoką ,zgodnie z przyjętym przez Urząd Marszałkowski – harmonogramem. Opcja przebiegu drogi przez Wysoką została wskazana /w obecności mediów/przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w dniu 15 grudnia2015r .  Budowa trasy w tym wariancie jest przygotowana do realizacji. Wykupiony jest pas gruntu pod inwestycję, a pozostałe tereny w znacznej części stanowią własność Skarbu Państwa. Należy jedynie podjąć decyzję co do rozwiązań technicznych , zabezpieczających zlokalizowane przy trasie WOW budynki przed hałasem.

W apelu czytamy:

W związku z konsultacjami przeprowadzonymi w dniu 21.12.2016r. przez Biuro Projektów A-PROPOL na temat koncepcji drogi wojewódzkiej wzdłuż A-4 łączącej skrzyżowanie DW nr 395 / rondo w Żernikach/ z ul. Karkonoską wraz z opracowaniem środowiskowym, oraz po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi do ww. koncepcji przez Stowarzyszenie Ślęza, zawarte stanowisku z dnia 02.01.2016r.

Rady Osiedli Ołtaszyn, Partynice-Krzyki, Wojszyce i Jagodno stwierdzają co następuje:
1. Koncepcja drogi wojewódzkiej , będąca alternatywnym rozwiązaniem przebiegu południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest , naszym zdaniem najtrudniejszym najmniej przemyślanym z prezentowanych dotychczas wariantów trasy.
– Sama dokumentacja zawiera skomplikowane rozwiązania techniczne , różniące się od stosowanych w standardowych projektach drogowych np. budowa czterech obiektów mostowych o długości 30-40m nad rzeką Ślęzą i ulicą Pszenną. Może to spowodować trudności i opóźnienia przy realizacji zadania . Szczegółową analizę dokumentacji i uwagi techniczne zawiera powołane jw. stanowisko Stowarzyszenia Ślęża z którym w pełni się zgadzamy i je popieramy.

– Trasa drogi przebiega w znacznym zbliżeniu do autostrady i jest znacznie wydłużona w stosunku do innych wariantów WOW.
– Realizacja drogi winna zakończyć się w 2020r ,a nie rozpoczęto procedur związanych ze sprawami terenowo – prawnymi / wykup gruntów lub wywłaszczenia/ ,ani zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla tego rejonu .Istniejący plan przewiduje na tym terenie zabudowę mieszkalną .
– Należy się liczyć ze sprzeciwem 477 mieszkańców wsi Ślęza podpisanych pod petycją z dnia 26.09.2016r., którzy wybudowali tam swoje domy w przekonaniu ,że trasa WOW przebiegać będzie przez wieś Wysoką /o czym było wiadomo od kilkunastu lat/, – a obecnie zostali zaskoczeni możliwością zmianą trasy. Mogą również protestować mieszkańcy ul. Lipowej w Wysokiej, którzy nie zgadzają się na to, aby przedmiotowa ulica była drogą dojazdową do planowanej budowy WOW wzdłuż A4.
– Na planowanej trasie przebiegu WOW znajdują się siedliska i remizy zasiedlone przez zwierzęta .

2. Wdrożenie do realizacji koncepcji drogi wojewódzkiej ,w wariancie wzdłuż autostrady A-4 będzie skutkowało :
– znacznym zwiększeniem kosztów budowy, ze względu na znacząco dłuższy przebieg i dużą ilość drogich i czasochłonnych obiektów inżynieryjnych.
– wydłużeniem całego procesu inwestycyjnego , bez realnej możliwości jego zakończenia do 2020r i związane z tym konsekwencje w sferze finansowania inwestycji ze środków UE,
– nie spełnieniem podstawowego celu budowy południowego odcinka WOW tj. odciążenia od ruchu kołowego południowych dzielnic Wrocławia. W takim przypadku ,znaczna część kierowców będzie się przemieszczać się dotychczasowymi trasami przejazdu tj. przez osiedla zlokalizowane na obrzeżach miasta.
– pogłębieniem chaosu komunikacyjnego i dalszym spiętrzaniem ruchu na południu miasta, co może doprowadzić do niekontrolowanych działań ze strony zdesperowanych mieszkańców tego rejonu Wrocławia.

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ