Wrocław: Koalicja rządząca miastem odrzuciła projekt PiS ws. bezpłatnych godzin w przedszkolach

dzieci 34.jpg

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Wrocławia odrzucono poprawkę klubu PiS ws. zwolnienia z opłaty za przedszkole rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej dwójkę dzieci.

Jednym z punktów obrad na trwającej dzisiaj sesji była dyskusja nad uchwałą w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, zawnioskowaną przez Prezydenta Dutkiewicza. Obecnie obowiązuje zwolnienie od 3 -ki dzieci.

Klub Prawa i Sprawiedliwości wniósł swoją poprawkę do uchwały, w której czytamy:

W §2. ustęp 1  Wykreśla się „troje dzieci” i wprowadza „ dwójkę dzieci’

Proponuje się nową treść § 2. 1 w następującym brzmieniu 

„Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej dwójkę  dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Poprawka upadła m. in. głosami radnych Prezydenta Dutkiewicza i radnych z Nowoczesnej.

O komentarz poprosiliśmy wnioskodawcę poprawki w imieniu klubu PiS, radnego dr Krystiana Mieszkałę:

Nie ulega wątpliwości, że dbanie o stały przyrost naturalny ludności we Wrocławiu należy do podstawowych wyzwań polityki społecznej władz miasta.

Szacowany koszt nie przekroczy 10 mln złotych rocznie.

Radny podkreśli, że w 2015 we Wrocławiu spadła dynamika urodzeń, dlatego wspieranie wrocławskich rodzin i prowadzenie efektywnej polityki prorodzinnej jest koniecznością.

Wrocław przeznacza 20 mln na transmisje z World Games, więc 10 mln powinno być przeznaczone na wydatki pro rozwojowe (rodziny).

– dodał radny Mieszkała

Sebastian Lorenc, zaproponował rozwiązanie polubowne i przeniesienie do drugiego czytania wniosku PIS.

Przede wszystkim należałoby się zastanowić nad progiem dochodowym wrocławskich rodzin, bo nie wszystkie wymagałaby pomocy Miasta.

-mówił radny Lorenc.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj