Czy warto wprowadzić amnestię podatkową?-

podatki.jpg

Kwestia abolicji podatkowej w Polsce jest warta zastanowienia. Coraz więcej Polaków unika płacenia podatków, rośnie szara strefa. Amnestia podatkowa jest postrzegana jako czynnik zwiększający albo przynajmniej zapobiegający obniżaniu dyscypliny podatkowej.

Może stać się również źródłem dodatkowego dochodu dla budżetu państwa oraz informacji o samych podatnikach, a także szarej strefie gospodarki. W obecnej sytuacji oprócz jakże ważnego dla budżetu efektu fiskalnego, można by abolicję promować jako „nowe otwarcie” np. związane z Konstytucją dla biznesu.

W 2016 r. weszły w życie amnestie podatkowe w Rumunii, Portugalii i Indiach i efekty ich wprowadzenia są naprawdę zadowalające. Budżety tych Państw zyskały wymierne efekty finansowe.

Przykład rumuński

Reforma fiskalna w Rumunii doprowadziła do wzrostu gospodarczego oraz zniesienia wielu opłat administracyjnych w tym kraju. Od 01.01.2016 r. w ramach reformy fiskalnej obniżono podatki (VAT z 24 do 20 proc., od 01.01.2017 r. ma tylko 19 proc).

W ramach walki z szarą strefą do 31 marca 2016 r. wszystkie osoby fizyczne i prawne, które ukryły swoje dochody przed fiskusem, mogły dobrowolnie uregulować swoje zaległości podatkowe i w ten sposób uniknąć ewentualnych kar i dodatkowych kosztów.

Ponadto w październiku 2016 r. rumuński parlament jednogłośnie przegłosował likwidację aż 102 opłat administracyjnych. Wśród zlikwidowanych znalazły się doliczana do rachunków za prąd opłata radiowo-telewizyjna (abonament RTV) oraz tzw. opłata środowiskowa, którą trzeba było płacić przy kupowaniu używanego samochodu. Obniżka podatków w Rumunii spowodowała wzrost PKB o 6 proc. w ujęciu rocznym.

Abolicja w Indiach

Rząd premiera Indii Narendry Modiego rozesłał w pierwszym półroczu 2016 r. około 700 tys. monitów do osób podejrzewanych o uchylanie się od płacenia podatków, nakłaniając je do zadeklarowania ukrywanych dochodów i kapitału. Jednocześnie obiecano im, że jeśli uiszczą podatek i grzywnę, nie zostaną ukarani.

30.09.2016 r. upłynął wyznaczony przez władze termin. Jak podał minister finansów Arun Jaitley, w ciągu czterech miesięcy wpłynęło 64 275 deklaracji. Podatnicy ujawnili w nich posiadanie 9,8 mld dolarów nieopodatkowanych pieniędzy.

Według agencji Reutera z należnych podatków i 45-procentowych grzywien rząd może osiągnąć ponad 293,6 mld rupii (4,41 mld dolarów) od zadeklarowanych w ramach amnestii dochodów.

Kolejna abolicja w Portugali

Abolicja podatkowa prowadzona w Portugalii od 01 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. zapewniła portugalskiemu budżetowi 1,4 mld euro zaległych podatków oraz świadczeń na rzecz tamtejszego zakładu ubezpieczeń społecznych. Zwrotu zaległych zobowiązań dokonało łącznie 141 tys. osób indywidualnych i firm. Abolicja przewidywała zwolnienie z kar, odsetek i kosztów administracyjnych tych podatników, którzy spłacili swoje zobowiązania wobec urzędów skarbowych i zakładu ubezpieczeń społecznych.

Zrealizowana przez rząd Antonia Costy abolicja podatkowa była powtórzeniem akcji, jaką w celu ustabilizowania finansów publicznych przeprowadził pod koniec 2013 r. rząd Pedra Passosa Coelho.

Tegoroczna abolicja podatkowa przyniosła Portugalii ponad 200 mln euro więcej niż inicjatywa podjęta przed trzema laty

autor: Rafał Jarmołowicz

źródło: gazeta Obywarelska

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ