Politechnika Wrocławska najlepsza w patentach

łazik.jpg

Politechnika Wrocławska znalazła się w ścisłej czołówce szkół wyższych pod względem liczby patentów – wynika z najnowszego raportu Urzędu Patentowego RP. W 2016 r. nasza uczelnia zgłosiła 105 nowych wynalazków i wzorów użytkowych oraz uzyskała 194 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe

W przedstawionym przez Urząd Patentowy RP raporcie PWr uplasowała się na pierwszym miejscu w liczbie przyznanych patentów i praw ochronnych i na drugiej pozycji pod względem liczby zgłoszeń – tuż za Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Ubiegły rok był dla naszych naukowców niezwykle udany. Na odbywających się w czerwcu Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 Politechnika Wrocławska zdobyła srebrny medal w kategorii środowisko/ chemia/ biotechnologia/ nanotechnologia. Nasi naukowcy zaprezentowali wówczas przyjazne dla środowiska sole, które mogą służyć do czyszczenia lub dezynfekcji oraz jako stabilizatory długotrwałych biotransformacji. Ich twórcami są dr Joanna Feder-Kubis, prof. dr hab. Jolanta Bryjak oraz Zofia Hrydziuszko i Urszula Świerczek, doktorantki z Wydziału Chemicznego naszej uczelni.

Również w 2016 roku przyznano patent europejski EP2912475B1 na wynalazek „Method for detecting turbulence conditions, using the interaction of a laser beam with a thin photochromic film, and device for implementing said method”, stworzony w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy Politechniką Wrocławską a Uniwersytetem w Angers (Francja). Autorem wynalazku są twórcy z Universite d’Angers – Regis Barille oraz z Politechniki Wrocławskiej – prof. Stanisław Kucharski oraz dr inż. Ewelina Ortyl. Wynalazek posiada duży potencjał komercjalizacyjny i stał się przedmiotem licznych zgłoszeń pochodnych w krajach Europy, jak również poza nią.

Jednym z największych osiągnięć 2016 roku było założenie Konsorcjum „Patent Intelligence Institute”, którego misją jest pełnienie roli partnera wspierającego działania w obszarze badań i rozwoju oraz animatora rynku usług i produktów związanych z praktycznym wykorzystaniem zasobów informacji patentowej. W ramach współpracy została zorganizowana konferencja pt. „Informacja Patentowa+ Robi Różnicę”, której celem było podkreślenie doniosłości informacji patentowej w działalności przedsiębiorstw oraz przybliżenie możliwości wykorzystania wiedzy zawartej w dokumentach patentowych.

Z kolei na prof. Piotr Dudziński wspólnie z Gustawem Sierzputowskim i Adamem Koniecznym z Katedry Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Wydziału Mechanicznego PWr zdobyli złoty medal na targach wynalazczości w Brukseli. Nagrodę otrzymali za innowacyjne rozwiązania, jakie zastosowali w opracowanej mobilnej platformie lądowej – uniwersalnym pojeździe nowej generacji o adaptacyjnych właściwościach eksploatacyjnych.

W sumie w latach 2008-16 naukowcy z Politechniki Wrocławskiej otrzymali najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe – 1112. Na drugim miejscu znalazła się Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie z 693 patentami i prawami ochronnymi, a na trzecim Politechnika Łódzka z 532. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej w latach 2008-16 zgłosili do Urzędu Patentowego RP 1193 wynalazki i wzory użytkowe. Kolejne miejsca w rankingu zajęły AGH i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Zgłosiły one 879 wynalazków i 754 wzory użytkowe.

Raport można znaleźć na stronie Urzędu Patentowego RP.

źródło: pwr.edu.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ