Spadek przestępczości na Dolnym Śląsku

fot: youtube

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczył także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. W spotkaniu podsumowującym 2016 r., które poprowadził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski, oprócz kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, udział wzięli również Wojewoda Dolnośląski  oraz Prokurator Regionalny we Wrocławiu .

W 2016 roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym ogółem o ponad 5 %, a przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych, czyli rozbojów, bójek i pobić, kradzieży, w tym kradzieży samochodu oraz włamań – o ponad 8%.W okresie ostatnich 5 lat, to już mniej o blisko 17 tys. przestępstw na terenie województwa.

W 2016 roku odnotowano w stosunku do roku 2015:

  • Zabójstw – mniej o ponad 31% (w 80 % wszystkich zabójstw lub usiłowań sprawca i ofiara znali się, a do zdarzeń dochodziło w czasie wspólnego spożywania alkoholu, kłótni lub nieporozumień)
  • Rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – mniej o ponad 14% (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o ponad 45%)
  • Bójek i pobić – mniej o ponad 12% – (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o ponad 47%)
  • Włamań – mniej o ponad 11% – (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o blisko 19%)
  • Kradzieży – mniej i blisko 8% – (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o ponad 28%)
  • Kradzieży samochodów – mniej o blisko 4% – (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o blisko 23%)
    Liczba kradzieży samochodów na Dolnym Śląsku od 2000 roku spadła o 75%.
    W zeszłym roku wzrosła po raz kolejny m.in. efektywność działań dolnośląskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło do ujawnienia o 6 % więcej tego typu przestępstw i zatrzymania ich sprawców. W wyniku przeprowadzonych realizacji zlikwidowano łącznie 82 plantacje konopi oraz zabezpieczono 11,1 tys. sztuk krzewów, zlikwidowano także 2 laboratoria, gdzie produkowano środki odurzające. W 2016 roku przechwycono łącznie blisko 0,5 tony różnego rodzaju narkotyków (to m.in. marihuana, amfetamina, metamfetamina, haszysz, heroina, kokaina).

2016 rok, to okres, w którym dolnośląscy policjanci rozwiązali wiele poważnych i trudnych spraw. To m.in. działania, które doprowadziły do zidentyfikowania i zatrzymania mężczyzny podejrzanego o podłożenie bomby w autobusie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Rozpracowano też zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą kradzieży pojazdów na szeroką skalę. W sprawie zatrzymano 11 osób, z których 6 zostało decyzją sądu tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją sukcesywnie ujawniali korupcję w środowisku naukowym. Dotychczas wszczęto 3 śledztwa. W każdym przypadku z zebranego materiału dowodowego wynika, że dochodziło do wyłudzania środków przeznaczonych na badania naukowe – granty. Jak dotąd przedstawiono w sumie 100 zarzutów 32 podejrzanym i udowodniono wyłudzenie środków w kwocie ponad 4 mln złotych.

W 2016 roku, w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, w wyniku szeroko zakrojonych działań, zlikwidowali na terenie powiatu łącznie 16 plantacji upraw konopi indyjskich. W tej sprawie zabezpieczono ponad 4,6 tys. krzewów, a ponadto 11 ton krajanki tytoniu o wartości około 6 mln złotych, kompletną linię produkcyjną wytwarzającą krajankę tytoniową (w tym maszyny o wartości kilkuset tys. złotych). Podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali członków zarządu jednego z największych holdingów medycznych działających na terenie Dolnego Śląska, podejrzanych o przestępstwa finansowe. Straty w sprawie wynoszą ok. 129 mln złotych. Zatrzymano 4 osoby (wobec 3 sąd zastosował tymczasowy areszt), ujawniono mienie ruchome (ekskluzywne zegarki, biżuterię) oraz kolekcję 24 zabytkowych pojazdów takich marek jak: Rolls Royce, Bentley. Ponadto ujawniono mienie nieruchome w tym 3 apartamenty w jednym z najbardziej prestiżowych apartamentowców w Polsce. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do wyceny ujawnionego mienia, którego wartość wstępnie oszacowano na nie mniej niż kilkanaście milionów złotych.

W 2016 roku dolnośląscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem na terenie województwa, ale też udzielali wsparcia innym jednostkom podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Na terenie województwa dolnośląskiego przebywało ponad 13 tys. pielgrzymów przybyłych z 44 krajów. Nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń z ich udziałem. W tym okresie funkcjonariusze zabezpieczali też łącznie 633 imprezy masowe oraz zrealizowali ponad 11,2 tys. konwojów.

2016 rok, to także wiele inwestycji związanych z remontami policyjnych jednostek. W podwrocławskiej gminie Siechnice, po reorganizacji, utworzono całodobowy komisariat podległy bezpośrednio Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wcześniej od 2010 r. w Siechnicach funkcjonował posterunek. W Ubiegłym roku znacznie uzupełniono lub wymieniono policyjną flotę pojazdów służbowych. Dolnośląscy policjanci otrzymali 122 nowe radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Pojazdy zostały zakupione w całości z budżetu

Policji lub przy wsparciu środków samorządowych. Auta trafiły do komórek organizacyjnych lub jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego.
W ubiegłym roku do służby w garnizonie dolnośląskim przyjęto łącznie 466 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek i jest to większa ilość niż rok wcześniej.

KP Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ