PRZED REFORMĄ SŁUŻBY ZDROWIA

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso spotkał się 23 stycznia br. z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Oćwieją i rzecznikiem NFZ Krzysztofem Tenerowiczem. Przewodniczący interesował się w szczególności sytuacją mających nastąpić wkrótce przeobrażeń strukturalnych w służbie zdrowia i wyrażał troskę o zatrudnionych pracowników.

Od 1 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów. Określi tym samym 6 poziomów szpitali (I poziom – 4 oddziały, II – rozszerzony, III –onkologiczny, IV – pediatryczny, V –kliniczny, VI –ogólnopolski). Wraz z określeniem właściwego podmiotu będzie wiązał się odpowiedni system finansowania.

Od 1 stycznia 2018 roku rząd przewiduje likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej kwestii nie ma jeszcze projektu, który pokazywałby jak będzie wyglądało zarządzanie służbą zdrowia.

Przewodniczący Kazimierz Kimso poruszył też w rozmowie kwestie złego funkcjonowania ratownictwa medycznego, szczególnie u nas na Dolnym Śląsku, gdzie pacjenci czekają niejednokrotnie wiele godzin na obsługę w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Dyrektor podkreślił, że winna tej sytuacji jest często zła organizacja pracy i brak porozumienia między szpitalami. Ta sprawa będzie wkrótce przedmiotem ważnej narady z dyrektorami placówek szpitalnych.

Janusz Wolniak

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ