Prezydent ma plan. Wrocław 2019 Zieloną Stolicą Europy?

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wrócił z Essen. Był tam na zaproszenie burmistrza i rady miejskiej, z okazji otwarcia Zielonej Stolicy Europy 2017. Doznania, jakich doświadczył musiały być bardzo silne, bowiem zapragnął podobnego sukcesu w „swoim mieście”.

Już 21 marca br., w urzędzie miejskim, zacznie pracę zespół zielonych pod przywództwem Agnieszki Cybulskiej-Małycha. Nowa szefowa, nowego departamentu będzie odpowiedzialna za „rozwój miasta zgodnie z ekologiczną filozofią”.

Ekologiczna filozofia według Agnieszki Cybulskiej-Małycha to jest?

„Miasto jako ekosystem postrzegane powinno być jako zespół zależności przyrodniczych i społeczno – kulturowych. Powinniśmy widzieć jego rozwój holistycznie, uwzględniając potrzeby miasta pod względem realizacji celów gospodarczych w warunkach przyrodniczych, socjologicznych, gospodarczych i kulturowych”.

Pojawia się termin zrównoważony rozwój, na czym będzie polegał?

„Zrównoważony rozwój jest sposobem myślenia i działania a także technicznym określeniem metod realizacji opisanego powyżej celu. Wykonywaniem wielu obszarowo działań związanych z zarządzaniem miastem przy uwzględnieniu oczekiwań związanych z poprawą jakości codziennego funkcjonowania, z udziałem mieszkańców w określaniu potrzeb i sposobów ich realizacji. Przez poprawę jakości funkcjonowania rozumiemy szerokie spectrum potrzeb – począwszy od rozwoju mobilności ekologicznej i rozwoju komunikacji zbiorowej po zwiększanie ilości i jakości terenów zielonych, biologicznie czynnych oraz poprawę czystości powietrza”.

Prezydentowi Wrocławia zależy, aby mieszkańcy z urzędnikami wyszli z podwórek i spojrzeli w przyszłość swojego miasta. Urzędnicy nie lubią wychodzić, trudno będzie zmienić przyzwyczajenia.

„Taką aktywność już widzimy. Coraz więcej mieszkańców włącza się w inicjatywy wspólne, czego przykładem jest np.  zaangażowanie w projekty Budżetu Obywatelskiego. Działania Oficerów pokazują także, że urzędnicy wychodzą i szukają między innymi tych barier formalnych i faktycznych, które szybko i niewielkim nakładem finansowym mogą wprowadzić wiele usprawnień w ruchu pieszym i rowerowym. Mamy także nadzieję na kierowanie przez mieszkańców inicjatyw, które staną się wspólnymi, ciekawymi przedsięwzięciami służącymi lokalnym społecznościom. Ważne jest także, abyśmy wspólnie myśleli o tym, jak nasze działania dziś zmienią jakość życia we Wrocławiu w przyszłości – to ważne jest szczególnie w aspekcie dbałości o jakość powietrza, co jest naszą wspólną odpowiedzialnością”.

Czy nowo tworzony zespół „zielonych”, zostanie na dotychczasowych stanowiskach pracy? i Zieloną Stolicą Europy zajmie się w ramach dotychczasowej pracy?

„Departament jest formą reorganizacji istniejących struktur i naturalnym rozwojem organizacji – będzie polegał na przemieszczeniu w obrębie istniejących komórek organizacyjnych działów i zespołów tak, aby zapewnić koordynację i tak wykonywanych działań z uwzględnieniem i naciskiem na określony cel. Oznacza to, że odbędzie się na zasadzie wykorzystania dotychczasowego zasobu, którym dysponuje urząd”.

To znaczy, że departament będzie miał swoje pomieszczenia, telefony, gdzie to będzie?

„Departament będzie miał swoje pomieszczenia i zaplecze techniczne ale są to kwestie które podlegają ustaleniom i zostaną przedstawione w późniejszym czasie. Uwagę swoją skupiamy bowiem na kwestiach priorytetowych związanych z optymalną reorganizacją zadań i sposobem realizacji założonych celów”.

Agnieszka Cybulska-Małycha, specjalistka od tworzenia tzw. dużych projektów, zdobywała doświadczenie przy Programie Odra 2006 i Euro 2012. W święto wiosny zacznie nową  przygodę, która ma zakończyć się przyznaniem Wrocławiowi  Zielonej Stolicy Europy w 2019 .

MP

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ