Akcja społeczna “Zamień dezertera na bohatera”

Na początku grudnia grupa jaworskich radnych złożyła wniosek uchwałodawczy w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany nazw ulic Adama Rapackiego oraz Zygmunta Berlinga. Teraz przyszła kolej na kolejny etap działań.

Nazwy obu ulic podlegają obowiązkowej zmianie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Inicjatorzy społecznej akcji proponują zmianę nazwy ul. Adama Rapackiego na ul. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nazwy ul. gen Zygmunta Berlinga na ul. rtm Witolda Pileckiego. Jeszcze przed złożeniem wniosku rozpoczęli szeroko zakrojone konsultacje społeczne, mające na celu poinformowanie mieszkańców Jawora o wprowadzeniu nowych przepisów oraz zebranie opinii, co do zmian nazw ulic położonych na terenie miasta.

– Za inicjatywą uhonorowania nazwą ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego oraz rtm. Witolda Pileckiego opowiedziało się już w Jaworze kilkaset osób. W dalszym ciągu informujemy mieszkańców Jawora o czekającej nas zmianie wynikającej z wprowadzonej przez rząd ustawy dekomunizacyjnej oraz zbieramy podpisy poparcia pod inicjatywą. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestawać. Zamówiliśmy naklejki propagujące inicjatywę, które będziemy rozdawać jaworzanom. Przygotowujemy też inne działania, o których informować będziemy na bieżąco – mówi Robert Gierczyk, jeden z koordynatorów akcji.

Pomysłodawcy nie kryją, że proponując na patronów ulic uniwersalnych bohaterów, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii naszej Ojczyzny, liczą na pozytywny odzew mieszkańców miasta św. Marcina.

– Kardynał Stefan Wyszyński i Witold Pilecki to postaci, których postawa i działalność są zupełnie bezprecedensowe nie tylko w historii Polski, ale i historii powszechnej. Pierwszy z nich zamanifestował siłę ludzkiego ducha i niezachwianą wiarę, dzięki czemu ocalił Kościół w Polsce, a tym samym tożsamość narodową Polaków. Drugi – jeden z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie (wg brytyjskiego historyka M. Foota), walczących w konspiracji w czasie II wojny światowej, “ochotnik do Auschwitz”, dowódca 2.Kompanii I Batalionu Zgrupowania “Chrobry” w Powstaniu Warszawskim, żołnierz Armii Andersa, a w końcu – tragiczna ofiara ubeckich peerelowskich katów, który dał świadectwo prawdy o sobie w przesłaniu skierowanym do własnych dzieci: “Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”. Tak jak on. Życie rtm. Witolda Pileckiego i kard. Stefana Wyszyńskiego to dowód, iż teza “Bóg, Honor i Ojczyzna” – to nie pustosłowie, lecz miara prawdziwego patriotyzmu i istoty Człowieczeństwa. Obowiązkiem współczesnych Polaków jest ocalić Ich dzieło od zapomnienia, a tym samym przekazać następnym pokoleniom indeks prawdziwych wartości – nasze polskie credo – podkreśla Danuta Markiewicz z Klubu “Gazety Polskiej”.

– Propaganda komunistyczna, próbowała dokonać umyślnej zbiorowej amnezji – swoistej amputacji ze świadomości Polaków ludzi i reprezentowanych przez nich postaw w szczególności takich, którzy negowali system komunistyczny, walczyli z deprecjacją wartości moralnych, bronili godności ludzkiej, wartości chrześcijańskich i suwerenności Rzeczypospolitej. System komunistyczny zatruł zbiorową pamięć zakłamując fakty historyczne, propagując fałszywe idee, kreując na idoli czy patronów – oportunistów, konformistów, zdrajców Rzeczypospolitej i oprawców polskich patriotów. Usunięcie tej trucizny jest niezbędnym warunkiem odzyskania pełnej wolności i niezależności przez Polaków. Zawsze potrzebny jest impuls czy godny wzorzec do naśladowania. Dlatego warto zadbać, aby był odpowiedni. W kulturze łacińskiej, chrześcijańskiej serwilizm i konformizm jest od wieków potępiany. Szczególnie dla ludzi młodych potrzebny jest wzorzec bohaterski, a w każdym razie niezależny. Prymas Polski Stefan Wyszyński i Rotmistrz Witold Pilecki przeciwstawiali się przez całe swoje życie temu, co powszechnie uważane jest za zło. Nigdy nie działali przeciwko narodowi i Polsce, nigdy nie zwątpili, nigdy się nie zawahali, nigdy się nie poddali, nigdy nie zdradzili spraw Bożych, broniąc godności ludzkiej i niepodległości Rzeczypospolitej – płacąc tak jak Prymas Wyszyński kilkuletnim uwięzieniem i poniżeniem czy jak Rotmistrz Pilecki torturami i śmiercią z rąk oprawców komunistycznych. Pamięć narodu i postawy obywatelskie, należy budować na prawdzie historycznej i wartościach moralnych – dlatego należy zmienić nazwy ulic w Jaworze, na których widnieją komunistyczni patroni. Zaproponowaliśmy arcybohaterskiego Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz niezłomnego Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Z całego serca, gorąco namawiam jaworzan, a także mieszkańców Powiatu Jaworskiego, w tym radnych miejskich do poparcia naszej obywatelskiej inicjatywy – mówi wicestarosta Arkadiusz Baranowski.

– Zdecydowanie popieram inicjatywę zmiany nazwy ulicy Rapackiego na ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zmianę nazwy ulicy Berlinga na Rotmistrza Witolda Pileckiego. Mamy okazję jako mieszkańcy Jawora uhonorować dwóch wielkich Polaków. Kardynał Wyszyński cieszył się powszechnym autorytetem społecznym, jako mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła. W czasach PRL był przywódcą, który przeprowadził naród i Kościół przez doświadczenie komunizmu. Inicjator orędzia biskupów polskich do duchownych niemieckich z wezwaniem do pojednania obu narodów oraz wzajemnego przebaczenia krzywd. Natomiast Rotmistrza Witolda Pileckiego brytyjski historyk zaliczył do jednego z sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Był legendą polskiego podziemia. Po wojnie aresztowany i niesłusznie skazany na śmierć jako wróg Polski Ludowej. Zrehabilitowany w 1990, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Uważam, że tacy ludzie zasługują na naszą pamięć i szacunek – mówi Jacek Wieczorek.

O wielkiej roli w historii Polski rtm. Witolda Pileckiego w 60 rocznicę śmierci bohatera zaświadczył Senatu RP, w którego uchwale czytamy m.in. “Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba – umrzeć za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków”.

– Rtm. Witold Pilecki jest bohaterem dla większości Polaków, którzy uważają się za patriotów i dla których wolna i niezależna Polska to wartość sama w sobie. Znajduje się więc w gronie najwybitniejszych postaci mijających stuleci. Wierny, odważny, niezłomny – jeden z ostatnich ludzi, gotowych oddać życie za ojczyznę. Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla Rzeczypospolitej. Jest to dla mnie ogromny przywilej, że biorę udział w akcji, która niesie szansę na upamiętnienie tak wielkiego człowieka w naszym mieście. To co dzisiaj mogę zrobić dla pamięci tak znamienitego człowieka, to propagować jego czyny i niezłomny charakter – mówi radny Krzysztof Detyna.

źródło: dolny-slask24h.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ