Wroclavia otrzymała certyfikat BREEAM Interim na poziomie excellent

mat prasowy

Już na etapie projektowo-budowlanym część handlowa Wroclavii uzyskała certyfikat BREEAM Interim, który potwierdza wyjątkową przyjazność budynku dla jego użytkowników i środowiska. Budynek zdobył 81,3% punktów (ocena excellent), co jest najwyższym rezultatem w Polsce dla centrum handlowego w budowie.

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) przyznawany przez BRE Global Ltd. (Building Research Establishment) to międzynarodowy certyfikat ekologiczny. Jest jednym z najbardziej znaczących i popularnych na świecie instrumentów oceny budynków pod względem wpływu na środowisko naturalne oraz komfortu użytkowania. Jego uzyskanie potwierdza wysoką jakość inwestycji i przyjazność dla klientów.

81,3% – najwyższy wynik w Polsce

Ubieganie się o certyfikat BREEAM na poziomie excellent odzwierciedla stosowaną przez inwestora – firmę Unibail-Rodamco – zasadę poszanowania środowiska naturalnego oraz troskę o komfort osób, które korzystają z centrów handlowych. Po sprawdzeniu szeregu czynników Wroclavii przyznano 81,3% punktów (certyfikat BREEAM Interim z oceną excellent), co jest najwyższym rezultatem uzyskanym w Polsce przez centrum handlowe będące w fazie budowy. Jest to również najwyższa ocena zdobyta na etapie projektowym przez Unibail-Rodamco, które posiada w swoim portfolio 71 centrów handlowych w największych miastach Europy.

 Obszary certyfikacji

W ramach certyfikacji BREEAM we Wroclavii wykonano kompleksowe analizy i prognozy dotyczące kilkudziesięciu obszarów, m.in. wypływu na zdrowie i dobre samopoczucie przebywających w budynku osób (tu ważny był m.in. dostęp do świeżego powietrza, odpowiednia temperatura oraz natężenie dźwięku), zużycia energii i wody oraz ich monitoringu, emisji dwutlenku węgla, zarządzania odpadami, dostępu do transportu publicznego, a także zrównoważonego zarządzania całym budynkiem.

We Wroclavii wdrożono rygorystyczne rozwiązania w zakresie organizacji placu budowy, procedur BHP i gospodarki odpadami. Zadbano o zastosowanie materiałów wykończeniowych przyjaznych dla przyszłych użytkowników budynku, a także o zaangażowanie najemców w przestrzeganie proekologicznych zasad. Wroclavia będzie łatwo dostępna dla osób korzystających z transportu publicznego i przyjazna dla cyklistów – otoczona ścieżkami rowerowymi, z odpowiednimi parkingami i udogodnieniami. Jej wyróżnikiem będą zielone ogrody o łącznej powierzchni ponad 4 300 m² (zlokalizowane na poziomie +2). Dodatkowo, fasada budynku przy wjazdach na parkingi będzie  ozdobiona ogrodami pionowymi. W projektowanie zielonego otoczenia budynku, w tym w opiekę nad dębem Przewodnikiem, zaangażowany jest wykwalifikowany ekolog. Zastosowane we Wroclavii rozwiązania odzwierciedlają kompleksowe podejście Unibail-Rodamco do zarządzania obiektem i do zrównoważonego, odpowiedzialnego korzystania z niego po oddaniu do użytku.


Kolejne etapy certyfikacji

Certyfikacja Wroclavii odbywa się w formacie NEW CONSTRUCTION, stosowanym dla inwestycji budowanych od podstaw (w odróżnieniu od certyfikacji BREEAM IN-USE, dla budynków już istniejących). Uzyskany certyfikat – BREEAM Interim na poziomie excellent – dotyczy centrum handlowego. Dla części biurowej Wroclavii certyfikacja prowadzona jest odrębnie, a proces jeszcze trwa.

Uzyskanie certyfikatu BREEAM Interim wieńczy pierwszą część certyfikacji, właściwą dla trwającego obecnie projektowego etapu inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor będzie się ubiegał o tzw. BREEAM Final Certificate, potwierdzający zastosowanie na etapie budowlanym przyjętych wcześniej założeń.

Wysoki wynik BREEAM Interim to nie jedyne uznanie dla budowy Wroclavii. W grudniu inwestor został doceniony przez Państwową Inspekcję Pracy – za system zarządzania bezpieczeństwem pracy na budowie oraz za dbałość o bezpieczeństwo pracy wszystkich osób zaangażowanych w powstawanie Wroclavii.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ