ZASTRZEŻENIA NIK-U DO POLSKICH PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

tory kolejowe.jpg

Przejścia oraz przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce nie są dobrze zabezpieczone – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Zarzuty NIK-u dotyczą m.in. złego stanu technicznego przejazdów, nieodpowiedniego oznakowania oraz ograniczenia widoczności spowodowanego drzewami i krzewami.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że zarządcy linii kolejowych niestarannie wykonywali okresowe kontrole, a część przejazdów jest nieodpowiednio zakwalifikowana np. w zakresie natężenia ruchu.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zauważa, że w ostatnich latach poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych się pogorszył.

– NIK zauważa, że poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w latach 2014/2015 zdecydowanie się pogorszył. Wskaźnik NRV, który określa to bezpieczeństwo dla użytkowników przejazdów, w 2015 roku osiągnął poziom 94%, tym samym zbliżył się do wartości granicznej 100%, której przekroczenie oznaczać również będzie, przekroczenie akceptowanego poziomu ryzyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała już wnioski do skontrolowanych jednostek, w celu usunięcia nieprawidłowości.

Ponadto Izba zwróciła uwagę odpowiednim organom państwa na konieczność podjęcia działań, aby zwiększyć bezpieczeństwo na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ