Kolejne środki unijne dofinansowujące umiędzynarodowienie firmy

kasa5.jpg

Konsekwencją narastającej globalizacji i konkurencji jest potrzeba internacjonalizacji przedsiębiorstw, która zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych nabywców poza granicami kraju macierzystego. Umiędzynarodowienie firmy to ogromna szansa jej rozwoju. Z końcem ub. roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na zwiększenie międzynarodowej ekspansji sektora MŚP.

Konkursy na dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw mają  na celu podniesienie ich konkurencyjności poprzez wzmocnienie powiązań handlowych z zagranicą oraz wzrost liczby przedsiębiorstw realizujących działalność eksportową co ostatecznie wpływa na powiększenie potencjalnych rynków zbytu. Instrument ten dostępny jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które startują z działalnością eksportową bądź chcą tę działalność rozszerzyć. Proces umiędzynarodowienia związany jest z obraną przez firmę  strategią marketingową, czy też planem rozwoju eksportu i na pewno zwiększy doświadczenie międzynarodowe zarówno w kontekście eksportu, jak też współpracy w zakresie kooperacji firmy z partnerami zagranicznymi – wyjaśnia Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Na co i kto może otrzymać dofinansowanie

Od dnia 30.01 do 28.02. 2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w dwóch konkursach.

Pierwszy z nich to schemat 1.4. Bab dotyczy zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne. Dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty zarówno wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe jak i projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw. W tym konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania (LGD).

Drugi konkurs to Schemat 1.4.Bc dotyczy projektów dotyczących nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych które będą  wdrażały Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć np. na: wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych, organizację zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych. O dofinansowanie mogą aplikować MŚP, LGD, jednostki samorządu terytorialnego oraz Instytucje Otoczenia Biznesu.

Dotację  w obu konkursach mogą otrzymać  przedsiębiorcy , którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i na tym obszarze zamierzają zrealizować swój projekt.

Alokacja i poziom dofinansowania

Na dofinansowaniu projektów w obu konkursach przeznaczono ponad 46,3 mln zł. Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna całkowita wartość projektu Wnioskodawców wdrażających Strategie biznesowe przedsiębiorstwa  w schemacie 1.4. Bab wynosi 200 tys. zł – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów). Natomiast w schemacie 1.4Bc wdrażającym Plany rozwoju eksportu przedsiębiorstwa maksymalna wartość projektu wynosi 100 tys. zł w którym kwota może być także większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów.

Informacje o konkursie

Szczegółowe informacje dot. konkursów organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ