Stanowisko Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ws. projektu Rady Miejskiej Wrocławia dot. finansowania procedury in vitro

W porządku obrad najbliższej Rady Miasta Wrocławia 9 lutego br. jest punkt obrad pt. projekt uchwały ws. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia”, wniesiony przez klub Nowoczesna. Już w samym tytule tego wniosku jest oczywisty fałsz, bo nie jest to metoda w żaden sposób lecząca bezpłodność.

Metoda in vitro to działanie, w ocenie wielu naukowców, wyjątkowo nieetyczne. Wiąże się z nią daleko posunięta selekcja genetyczna a przede wszystkim doprowadza do zabijania albo zamrażania embrionów ludzkich. Jest ponadto wiele wyników badań wskazujących na negatywne skutki doraźne i dalekosiężne dla dzieci poczętych w taki sposób. W wydawnictwach naukowych są doniesienia o tym, że w krajach takich jak: Stany Zjednoczone, Australia i Kanada, ponad 90% poczętych dzieci metodą „in vitro” ginie przed narodzeniem. „In vitro” jest procedurą śmierci i kalectwa.

Z zatrważających doniesień naukowych wynika również, że nieliczne dzieci żywo urodzone w procesie „in vitro”, wykazują zdecydowany wzrost różnych wad wrodzonych, łącznie z najpoważniejszymi schorzeniami onkologicznymi. Szwedzkie przykłady pokazują, że dzieci które zostały poczęte metodą „in vitro” i urodziły się żywe, wykazują ponad 40% wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Współczesna medycyna wypracowała metodę pomocy bezdzietnym małżonkom jaką jest naprotechnologia. Jest to nowoczesna, skuteczna i tańsza metoda pomocy bezdzietnym małżonkom. Warto również podkreślić, że istnieje też wielka potrzeba społeczna na adoptowanie osieroconych dzieci. Swój apel kierujemy przede wszystkim do radnych Wrocławia. Ufamy, że zechcą odrzucić plany wspomagania procedury „in vitro”, a promować i współfinansować naprotechnologię.

Za Zarząd DIAK – Prezes Janusz Wolniak Wrocław, 8.02.2017 r.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ