Nowy kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim. Rekrutacja rusza 1 kwietnia

fot. Google Street View

Uniwersytet Wrocławski otwiera nowy kierunek studiów – kryminologię. Rekrutacja ma ruszyć już 1 kwietnia 2017.

Na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego o nowym kierunku czytamy m.in.:

Uniwersytet Wrocławski co roku poszerza swoją ofertę studiów o nowe, interesujące kierunki. Tym razem Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii przygotował coś specjalnego dla kandydatów, którzy chcą rozpocząć studia od października 2017 r. –  KRYMINOLOGIĘ – nowy kierunek studiów na studiach I stopnia niestacjonarnych (zaocznych). Rekrutacja na ten kierunek ruszy 1 kwietnia 2017 r. Studia będą płatne, ale za to nie ma limitu miejsc, co oznacza, że przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy złożą w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów.

Program studiów kryminologii przewiduje przedmioty zarówno obligatoryjne, czyli obowiązkowe, jak i przedmioty nieobligatoryjne (do wyboru), m.in. historia myśli kryminologicznej, antropologia kryminalna, metodologia badań kryminologicznych, teorie kryminologiczne (etiologia kryminalna), psychologia ogólna i socjopsychologia, organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, podstawy prawa karnego, nauki policyjne, podstawy procesu karnego, psychologia kryminalna, nauki o więziennictwie i kuratela sądowa, resocjalizacja dorosłych i nieletnich, psychiatria sądowa, patologie społeczne, ekspertyzy sądowe, przestępczość zorganizowana, technologie IT i cyberprzestępczość, przestępczość kobiet, klinika kryminologiczna.

Studia są przeznaczone dla osób, które planują znaleźć zatrudnienie w: organach ścigania (np. policja) i organach wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. straże gminne, komisje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie (np. powiatowe centra pomocy rodzinie), a także podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.

źródło: uni.wroc.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ